Tin tức & sự kiện
Thông tư số 24/2023/TT-BTNMT ngày 29/12/2023 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, khảo sát tổng hợp tài nguyên, môi trường biển độ sâu từ 20m nước trở lên bằng tàu biển (19/01/2024)

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, khảo sát tổng hợp tài nguyên, môi trường biển độ sâu từ 20m nước trở lên bằng tàu biển

Tải Thông tư số 24 Tại đây

Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường
In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Công văn số: 547/STNMT-VP ngày 17/01/2024 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 12/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh (19/01/24)
 Nghị định số: 92/2023/NĐ-CP Ngày 19/12/2023 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp Luật của Chính phủ (15/01/24)
 Công văn số: 74/STNMT-VP Ngày 04/01/2024 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 20- CT/TU ngày 04/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh (05/01/24)
 Nghị định số: 91/2023/NĐ-CP Ngày 14/12/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt và Nghị định số 01/2022/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ (05/01/24)
 Thông tư số: 18/2023/TT-BNV ngày 08/12/2023 Bãi bỏ một phần thông tư số 04/2020/TT-BNV ngày 13/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. (03/01/24)
 Quyết định số: 29/2023/QĐ-TTg ngày 19/12/2023 Quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định dự án đầu tư sử dụng Công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên. (03/01/24)
 Thông tư số: 22/2023/TTBTNMT Ngày 15/12/2023 Quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường. (03/01/24)
 Thông tư số: 23/2023/TT-BTNMT ngày 28/2/2023 ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2016/TT-BTNMT ngày 25 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về xây dựng, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (03/01/24)
 Công văn số: 11075/STNMT-PC Ngày 28/11/2023 Triển khai Văn bản hợp nhất số 09, 12, 13/VBHN-BTNMT ngày 22/11/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. (30/11/23)
 Công văn số: 11097/STNMT-VP Ngày 28/11/2023 Triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 20/11/2023 của Tỉnh ủy Thanh Hóa về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới (30/11/23)
 Thông tư số: 19/2023-BTNMT Ngày 15/11/2023 Sửa đổi và bãi bỏ một số thông tư thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. (22/11/23)
 Công văn số: 9200/STNMT-PC Ngày 04/10/2023 phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5 và triển khai một số nhiệm vụ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. (04/10/23)
 Công văn số: 9202/STNMT-VP Ngày 04/10/2023 Triển khai, thực hiện Kết luận Hội nghị triển khai thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC, CNCH và tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC tại các chung cư, chung cư mini, nhà ở nhiều căn hộ, nhà cao tầng, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn tỉnh (04/10/23)
 Công văn số: 8781/STNMT-VP Ngày 22/9/2023 Triển khai, thực hiện Công điện số 796/CĐTTg ngày 13/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ về vụ cháy nhà dân tại ngõ 29/70 phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. (25/09/23)
 Nghị định số: 56/2023/NĐ-CP ngày 24/5/2023 Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về quản lý và sử dụng con dấu, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về quản lý, sử dụng pháo. (13/09/23)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT