Chuyển đổi số
Công văn số: 2238/STTTT-VP Ngày 14/9/2023 Xin ý kiến các đơn vị rà soát danh mục dự án CNTT, chuyển đổi số giai đoạn 2023-2025 theo thứ tự ưu tiên do Sở Thông tin và Truyền thông làm chủ đầu tư (19/09/2023)

Xin ý kiến các đơn vị rà soát danh mục dự án CNTT, chuyển đổi số giai đoạn 2023-2025 theo thứ tự ưu tiên do Sở Thông tin và Truyền thông làm chủ đầu tư

Tải Công văn số: 2238 Tại đây

Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi Trường
In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Quyết định số: 726/QĐ-STNMT Ngày 12/9/2023 thành lập Tổ công tác triển khai “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” tại Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa. (19/09/23)
 Quyết định số: 724/QĐ-STNMT Ngày 12/9/2023 Thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số Sở Tài nguyên và Môi trường. (19/09/23)
 Quyết định số 830/QĐ-TTg ngày 12/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn thành viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. (26/07/23)
 Công văn số: 4989/STNMT-VP Ngày 07/6/2023 Nghiên cứu Báo cáo kết quả rà soát Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng, Chỉ số Hiệu quả quản trị hành chính công, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2022 và triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp duy trì, cải thiện và nâng cao các Chỉ số năm 2023 (09/06/23)
 Thống nhất nhận thức chung về sự khác nhau giữa CNTT và chuyển đổi số (Kèm theo Công văn số 244/CĐSQG-CSS ngày 05/3/2023 của Cục Chuyển đổi số quốc gia) (21/03/23)
 Quyết định số: 388/QĐ-STNMT Ngày 24/02/2023 Ban hành Kế hoạch năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trườngtriển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 củaThủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư,định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (27/02/23)
 Tờ trình số: 51/TTr-STTTT Ngày 10/01/2023 Đề nghị xét, công nhận xã hoàn thành chuyển đổi số năm 2022 cho 10 xã, phường trên địa bàn Thành phố Thanh Hóa. (30/01/23)
 Quyết định số: 969/QĐ-UBND ngày 18 tháng 03 năm 2022 Giao chỉ tiêu thực hiện chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2025. (02/12/22)
 Quyết định số: 176/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2022 Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (02/12/22)
 Quyết định số: 1145/QĐ-UBND ngày 04 tháng 04 năm 2022 Thành lập Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa. (05/04/22)
 Quyết định số: 799/QĐ-UBND ngày 02 tháng 03 năm 2022 Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa. (04/03/22)
 Quyết định số: 4347/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2021 Kiện toàn và đổi tên ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Thanh Hóa thành ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa (05/11/21)
 Quyết định số: 3716/QĐ-UBND ngày 23 tháng 09 năm 2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa Về việc ban hành Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa. (24/09/21)
 Chỉ thị số: 49/CT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2021 Về thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số an toàn, lành mạnh (19/08/21)
 Quyết định số: 2269/QĐ-UBND ngày 30 tháng 06 năm 2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa Về việc ban hành Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Thanh Hóa, (phiên bản 1.0) (30/06/21)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT