Công khai hủy Giấy chứng nhận
Thông báo số: 49/TB-VPĐKĐĐ Ngày 01/02/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp mang tên bà Hồ Thị Cảnh,địa chỉ thửa đất Thôn Hồ Nam, xã Tân Dân, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá. (07/02/2023)

hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp mang tên bà Hồ Thị Cảnh,địa chỉ thửa đất Thôn Hồ Nam, xã Tân Dân, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá.

Tải Thông báo số: 49 Tại đây

Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi Trường
In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Thông báo số: 48/TB-VPĐKĐĐ Ngày 01/02/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Lương Văn Minh, địa chỉ thửa đất thôn Đồng Mưa, xã Xuân Khang, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hoá. (07/02/23)
 Thông báo số: 47/TB-VPĐKĐĐ Ngày 31/01/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bà Phạm Thị Tha, địa chỉ thửa đất: Xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá (01/02/23)
 Thông báo số: 46/TB-VPĐKĐĐ Ngày 31/01/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Lê Văn Thu và bà Hoàng Thị Hoạt; địa chỉ thửa đất: xã Hà Đông, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá (01/02/23)
 Thông báo số: 45/TB-VPĐKĐĐ Ngày 01/02/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp ông Lê Văn Ngợi, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Đức, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. (01/02/23)
 Thông báo số: 44/TB-VPĐKĐĐ Ngày 01/02/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp ông Lê Trọng Bén, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. (01/02/23)
 Thông báo số: 43/TB-VPĐKĐĐ Ngày 01/02/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp bà Nguyễn Thị Đãi, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. (01/02/23)
 Thông báo số: 42/TB-VPĐKĐĐ Ngày 01/02/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp ông Ngô Tiến Đốm, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. (01/02/23)
 Thông báo số: 41/TB-VPĐKĐĐ Ngày 01/02/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp ông Lê Văn Hào, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. (01/02/23)
 Thông báo số: 40/TB-VPĐKĐĐ Ngày 01/02/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp ông Hoàng Duy Tình, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa (01/02/23)
 Thông báo số: 39/TB-VPĐKĐĐ Ngày 01/02/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp bà Đào Thị Tuyên (họ tên đúng là Nguyễn Thị Tuyên) địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Phong (nay là thị trấn Tân Phong), huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa (01/02/23)
 Thông báo số: 38/TB-VPĐKĐĐ Ngày 01/02/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Vũ Xuân Tiệp, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Khê, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa (01/02/23)
 Thông báo số: 37/TB-VPĐKĐĐ Ngày 31/01/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên bà Hồ Thị Mày, địa chỉ thửa đất tại Thôn Tân Thọ, xã Yên Thọ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hoá. (01/02/23)
 Quyết định số: 96/QĐ-STNMT Ngày 30/1/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Vũ Xuân Tiệp, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Khê, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. (31/01/23)
 Quyết định số: 95/QĐ-STNMT Ngày 30/1/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Đào Thị Tuyên (họ tên đúng là Nguyễn Thị Tuyên), địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Phong (nay là thị trấn Tân Phong), huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. (31/01/23)
 Quyết định số: 94/QĐ-STNMT Ngày 30/1/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Nguyễn Văn Minh, địa chỉ thửa đất tại xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá. (31/01/23)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT