Huyện Ngọc Lặc
Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất huyện Ngọc Lặc đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 (15/03/2010)

Quy hoạch sử dụng đất là công cụ, biện pháp để nhà nước quản lý, tổ chức sử dụng đất đai đạt hiệu quả; Đất đai có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội mà quỹ đất đai có giới hạn, các nhu cầu về đất ngày càng tăng nhất là trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Ngọc Lặc đã lập quy hoạch sử dụng đất đai thời kỳ 2000 - 2010, được chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1771/QĐ - UB ngày 16/7/2001. Những năm qua quy hoạch sử dụng đất huyện Ngọc Lặc là cơ sở để UBND cấp xã lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp mình, đồng thời làm cơ sở để chính quyền các cấp, các ngành quản lý, tổ chức sử dụng đất đai, chỉ đạo sản xuất, đầu tư hiệu quả đã góp phần khơi dậy tiềm năng đất đai trên địa bàn toàn huyện. Tuy nhiên phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2000 - 2010 cũng bộc lộ những thiếu sót nhất định. Nên các quan điểm định hướng, một số chỉ tiêu chưa theo kịp với tiến trình đổi mới cả về tầm nhìn, về cơ chế mà sự phát triển kinh tế - xã hội đòi hỏi, đặc biệt là quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đô thị hoá.
Xem chi tiết bấm tại đây.
Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất.
Hệ thống biểu.

In tin    Gửi email    Phản hồi
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT