Thông tin QH sử dụng đất RSS 
Công bố công khai các khu vực được thực hiện dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hộ cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2890/UBND-CN ngày 04/3/2022 về việc thực hiện quy định về công bố công khai các khu vực được thực hiện dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hộ cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trên địa bàn tỉnh. Theo đề nghị của Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa, Sở Tài nguyên và Môi trường đăng tải công khai các khu vực được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trước khi tổ chức thực hiện: Khu dân cư Tây Bắc đường vành đai phía Tây tại xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn và phường Đông Tân, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 


Thông tin Quy hoạch: Thị xã Nghi Sơn

Quyết định số 4364/QĐ-UBND ngày 03/11/2021 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021, thị xã Nghi Sơn.  


Thông tin Quy hoạch: Huyện Như Thanh

Quyết định số 3891/QĐ-UBND ngày 05/10/2021 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021, Huyện Như Thanh. 


Thông tin Quy hoạch: Huyện Lang Chánh

Quyết định số 3520/QĐ-UBND ngày 09/9/2021 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021, Huyện Lang Chánh. 


Thông tin Quy hoạch: Huyện Như Xuân

Quyết định số 3595/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021, Huyện Như Xuân. 


 Thông tin Quy hoạch: Huyện Hoằng Hóa
 Thông tin Quy hoạch: Huyện Nga Sơn
 Thông tin Quy hoạch: Thành phố Thanh Hóa
 Thông tin Quy hoạch: Huyện Ngọc Lặc
 Thông tin Quy hoạch: Huyện Bá Thước
 Thông tin Quy hoạch: Huyện Mường Lát
 Thông tin Quy hoạch: Huyện Thạch Thành
 Thông tin Quy hoạch: Huyện Triệu Sơn
 Thông tin Quy hoạch: Huyện Thường Xuân
 Thông tin Quy hoạch: Huyện Quảng Xương
 Thông tin Quy hoạch: Huyện Quan Hóa
 Thông tin Quy hoạch: Huyện Thiệu Hóa
 Thông tin Quy hoạch: Huyện Vĩnh Lộc
 Thông tin Quy hoạch: Huyện Yên Định
 Thông tin Quy hoạch: Huyện Quan Sơn
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT