Triển khai Đề án 06
Công văn số: 2342/STNMT-VP Ngày 20/03/2024 Triển khai thực hiện Thông báo số 96/TB-VPCP ngày 13/3/2024 của Văn phòng Chính phủ và Báo cáo số 387/BC-TCTTKĐA ngày 01/3/2024 của Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP (25/03/2024)

Triển khai thực hiện Thông báo số 96/TB-VPCP ngày 13/3/2024 của Văn phòng Chính phủ và Báo cáo số 387/BC-TCTTKĐA ngày 01/3/2024 của Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP

Tải Công văn số: 2342 Tại đây

In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Báo cáo số: 08/BC-TCTTKĐA06 Kết quả thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong tháng 12/2023 (15/01/24)
 Công văn số: 8921/STNMT-VP ngày 27/9/2023 thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang (thực hiện Đề án 06) (04/10/23)
 Báo cáo số: 202/BC-TCTTKĐA06 ngày 22/9/2023 Kết quả thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong tháng 9/2023 (25/09/23)
 Công văn số: 1418/SKHCN-QLKH Ngày 29/8/2023 triển khai thực hiện Thông tư số 18/2023/TT-BKHCN ngày 15/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. (30/08/23)
 Công văn số: 8014/STNMT-CNTT Ngày 30/8/2023 xử lý văn bản quy phạm pháp luật có quy định khai thác thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. (30/08/23)
 Công văn số: 7854/STNMT-CNTT Ngày 25/6/2023 Triển khai đảm bảo kết nối, chia sẻ, khai thác CSDL dân cư an toàn, bảo mật (28/08/23)
 Các lợi ích của Đề án 06 (Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030) (23/08/23)
 Các phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân trên thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử hoặc trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thay thế việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. (23/08/23)
 Công điện số: 11/CĐ-TU ngày 05 tháng 9 năm 2022 về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. (08/09/22)
 Công văn số: 446/STNMT-VP Ngày 17 tháng 01 năm 2022 Về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid 19, kiểm soát biến chủng mới Omicron của SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh (25/01/22)
 Công văn số: 10708/STNMT-VP Ngày 01 tháng 12 năm 2021 Hướng dẫn và truyền thông về ứng dụng PC Covid, quét mã QR tại địa phương và việc vận hành Tổng đài 1022 tỉnh phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. (06/12/21)
 Công văn số: 9929/STNMT-VP Ngày 11 tháng 11 năm 2021 Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covi-19”; thực hiện công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh và điều chỉnh một số hoạt động trong phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn trong tình hình mới. (15/11/21)
 Công văn số: 8367/STNMT-VP Ngày 29 tháng 09 năm 2021 V/v Phát biểu kết luận của đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Trưởng BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tại Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về công tác phòng chống dịch Covid-19; Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới (29/09/21)
 Công văn số: 7970/STNMT-VP Ngày 17 tháng 09 năm 2021 (20/09/21)
 Công văn số: 7667/STNMT-TTCNTT Ngày 08 tháng 09 năm 2021 (09/09/21)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT