Thông tin QH khoáng sản RSS 
Quyết định số: 1767/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Về việc phê duyệt bổ sung các Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản đã phê duyệt trước ngày 01/01/2019 (bổ sung lần 2) 


Quyết định số: 165/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Về việc phê duyệt bổ sung các Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản đã phê duyệt trước ngày 01/01/2019 


Quyết định số: 4343/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung các Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản đã phê duyệt trước ngày 01/01/2019 


Quyết định số: 2693/QĐ-UBND ngày 04 tháng 07 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Về việc phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Thanh Hóa 


Quyết định số: 5368/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản cát sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 


 Quyết định số: 2870/QĐ-UBND ngày 08 tháng 08 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.
 Quyết định số: 572/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.
 Quyết định số: 4823/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT