Công khai hủy Giấy chứng nhận
Quyết định số: 159/QĐ-STNMT Ngày 28/2/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Bùi Ngọc Hải, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. (28/02/2023)

hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Bùi Ngọc Hải, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Tải Quyết định số: 159 Tại đây

Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi Trường
In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Quyết định số: 158/QĐ-STNMT Ngày 28/2/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Trần Thị Kỳ, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. (28/02/23)
 Thông báo số: 87/TB-VPĐKTB-VPĐKĐĐ Ngày 24/02/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Đỗ Trọng Nhĩ, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa (27/02/23)
 Thông báo số: 86/TB-VPĐKTB-VPĐKĐĐ Ngày 24/02/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Hộ ông Hoàng Văn Sơn, (họ tên đúng là Hoàng Minh Sơn), địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa (27/02/23)
 Thông báo số: 85/TB-VPĐKTB-VPĐKĐĐ Ngày 24/02/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Ngô Tiến Khuyên, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa (27/02/23)
 Thông báo số: 84/TB-VPĐKTB-VPĐKĐĐ Ngày 24/02/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Đặng Thị Đằng, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa (27/02/23)
 Thông báo số: 83/TB-VPĐKTB-VPĐKĐĐ Ngày 24/02/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Lê Văn Quý, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Đức, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa (27/02/23)
 Thông báo số: 82/TB-VPĐKTB-VPĐKĐĐ Ngày 24/02/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Thạo, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa (27/02/23)
 Thông báo số: 81/TB-VPĐKTB-VPĐKĐĐ Ngày 24/02/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Ngô Tiến Định, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa (27/02/23)
 Thông báo số: 79/TB-VPĐKTB-VPĐKĐĐ Ngày 24/02/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CX 753498 (đã thực hiện đăng ký biến động do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Lê Văn Thế và bà Lê Thị Hoa tại trang 4 Giấy chứng nhận ngày 26/8/2022), địa chỉ thửa đất: Thôn Thiện Chính, xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. (27/02/23)
 Quyết định số: 145/QĐ-STNMT Ngày 23/2/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Thạo, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. (24/02/23)
 Quyết định số: 146/QĐ-STNMT Ngày 23/2/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Lê Văn Quý, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Đức, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. (24/02/23)
 Quyết định số: 147/QĐ-STNMT Ngày 23/2/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Đặng Thị Đằng, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. (24/02/23)
 Quyết định số: 148/QĐ-STNMT Ngày 23/2/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Đỗ Trọng Nhĩ, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa (24/02/23)
 Quyết định số: 149/QĐ-STNMT Ngày 23/2/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Ngô Tiến Định, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. (24/02/23)
 Quyết định số: 150/QĐ-STNMT Ngày 23/2/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Hộ ông Hoàng Văn Sơn (họ tên đúng là Hộ ông Hoàng Minh Sơn), địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. (24/02/23)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT