Danh sách công khai
Quyết định số: 15/QĐ-STNMT ngày 05 tháng 01 năm 2023 Công bố công khai dự toán Ngân sách năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa. (09/01/2023)

Công bố công khai dự toán Ngân sách năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa.

Tải Quyết định số: 15/QĐ-STNMT Tại đây

Tải Thông báo số: 7304/TB-STC Tại đây

Phụ lục công khai dự toán Tại đây

Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi Trường
In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Quyết định số 771/QĐ-STNMT ngày 11/11/2022 Công bố công khai dự toán bổ sung Ngân sách Nhà nước năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa (Dự án XDCSDL) (15/11/22)
 Thông báo số: 211/TB-ĐĐBĐ Ngày 31 tháng 08 năm 2022 của Đoàn Đo đạc Bản đồ và Quy hoạch, về việc Tuyển dụng viên chức làm việc Đoàn Đo đạc Bản đồ và Quy hoạch, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. (06/09/22)
 Thông báo số: 304/TB-TTQT&BVMT ngày 30 tháng 08 năm 2022 của Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa về việc Tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ Môi trường, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. (30/08/22)
 Thông báo số: 02/TB-TTCNTT ngày 17 tháng 08 năm 2022 của Trung tâm Công nghệ thông tin - Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa về việc Tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Công nghệ thông tin, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. (17/08/22)
 Quyết định số 360/QĐ-STNMT ngày 16/06/2022 công bố công khai dự toán bổ sung Ngân sách Nhà nước năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa (cắm mốc hành lang theo KH 72) (27/06/22)
 Công bố công khai các khu vực được thực hiện dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hộ cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền. (20/05/22)
 Thông báo số: 19/TB-VPĐKĐĐ Ngày 26 tháng 01 năm 2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Trương Văn Thu, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa (08/02/22)
 Thông báo số: 52/TB-TTPTQĐ ngày 18 tháng 01 năm 2022 về tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa (20/01/22)
 Quyết định số 12/QĐ-STNMT ngày 05/01/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc công bố công khai dự toán Ngân sách năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa (05/01/22)
 Quyết định số: 386/QĐ-TTPTQĐ Ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa về việc phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Tên tài sản: Là quyền sử dụng đất dự án Khu nhà ở chung cư thuộc MBQH khu dân cư Tây Nam chợ Quảng Thắng, phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa) (05/11/21)
 Quyết định số: 385/QĐ-TTPTQĐ Ngày 04 tháng 11 năm 2021 của Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa về việc phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Tên tài sản: Là quyền sử dụng đất dự án Khu dân cư dọc hai bên đường dự án CSEDP thuộc khu đô thị Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa) (05/11/21)
 Thông báo số: 04/TB-TTCNTT Ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Trung tâm Công nghệ thông tin về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (01/11/21)
 Thông báo số: 732/TB-TTPTQĐ Ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. (28/10/21)
 Thông báo số: 723/TB-TTPTQĐ Ngày 27 tháng 10 năm 2021 của Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. (27/10/21)
 Thông báo số: 484/TB-VPĐKĐĐ Ngày 19 tháng 10 năm 2021 Về việc hủy Trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CE 959761 do UBND TP Sầm Sơn cấp ngày 02/12/2016, địa chỉ thửa đất: Khu phố Trung Kỳ, phường Trung Sơn, thị xã Sầm Sơn nay là thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá (20/10/21)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT