Thông tin Đảng - Đoàn thể
Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa: Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 58- NQ/TW của Bộ Chính trị và các kết luận, thông báo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII. (03/09/2020)

Thực hiện Công văn số 1784-CV/TU ngày 25/8/2020 của Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 58- NQ/TW của Bộ Chính trị và các kết luận, thông báo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII.

      Ngày 31/8/2020, tại điểm cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Đảng bộ Sở đã triệu tập toàn thể Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, Tổ trưởng, tổ phó các tổ sản xuất và quần chúng ưu tú thuộc Sở tham gia Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 58- NQ/TW của Bộ Chính trị và các kết luận, thông báo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII.

      Sáng ngày 31/8/2020 toàn thể Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, quần chúng ưu tú thuộc Sở đã được nghe PGS, TS Nguyễn Hồng Sơn – Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, báo cáo viên Trung ương trực tiếp quán triệt, triển khai Nghị quyết 58 – NQ-TW, ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị về “xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

      Chiều ngày 31/8/2020 toàn thể Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, quần chúng ưu tú thuộc Sở đã được nghe các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 81–CT/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về đảm bảo an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030 và triển khai Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kết luận số 82 –CT/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết 30–NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp và triển khai Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kết luận số 73–CT/TW ngày 20/5/2020 của Ban Bí thư TW Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39 – CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) về hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp và triển khai Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kết luận số 83–CT/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết việc thực hiện nghị quyết số 48 –NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa IX) về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và triển khai Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kết luận số 84–CT/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49 – NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và triển khai Kế hoạch hành động của ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kết luận số 65–CT/TW ngày 30/10/2019 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành TW Đảng (Khóa IX) về công tác dân tộc trong tình hình mới và triển khai Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kết luận số 158–TB/TW ngày 02/1/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Kết luận số 102 –KL/TW, ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về hội quần chúng trong tình hình mới và triển khai kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kết luận số 80–KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32 –CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân và triển khai Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị số 39 –CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật và triển khai kế hoạch thực hiện của UBND tỉnh.

      Với tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc, toàn thể Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, quần chúng ưu tú thuộc Sở đã quán triệt sâu sắc, nắm vững mục đích, yêu cầu, quan điểm chỉ đạo và nội dung của Hội nghị, từ đó thống nhất cao về nhận thức, ý chí, tạo sự đồng thuận và quyết tâm tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đảng./.

Tác giả: TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Sở Tài nguyên và Môi trường hưởng ứng hoạt động hiến máu nhân đạo: “Hành trình đỏ – Kết nối dòng máu Việt” (31/07/20)
 Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (03/06/20)
 Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa: Lễ trao tặng Huân chương lao động hạng 3 (03/06/20)
 Công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa tổ chức giải bóng bàn chào mừng Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (03/06/20)
 Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa: Lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng  (03/06/20)
 Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường (20/03/20)
 Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa: Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. (19/12/19)
 Giải bóng đá truyền thống Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa lần thứ XII năm 2019 (14/10/19)
 Sở Tài nguyên và Môi trường: Lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (09/08/19)
 Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa: Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XII) và Chỉ thị số 21- CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. (23/04/19)
 Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tổng kết năm 2018 (21/02/19)
 Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 Ngành Tài nguyên và Môi trường. (21/02/19)
 Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa: Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện NQ TW 8, khóa XII của BCH Trung ương Đảng (21/02/19)
 Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên. (23/03/18)
 Sở TN&MT Thanh Hoá: Tổ chức hoạt động trao đỡ đầu, thăm hỏi tại xã Cẩm Liên và xã Cẩm Long, huyện Cẩm Thủy. (29/10/17)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT