Chuyển đổi số
Công văn số: 2252/UBND-CNTT Ngày 21/02/2024 Triển khai thực hiện Quyết định số 176/QĐ-BTTTT ngày 16/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (26/02/2024)

Triển khai thực hiện Quyết định số 176/QĐ-BTTTT ngày 16/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Tải Công văn số: 2252 Tại đây

Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường
In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Quyết định số: 669/QĐ-UBND ngày 06/02/2024 Về việc ban hành Quyết định công nhận hoàn thành các tiêu chí chuyển đổi số cấp xã cho 02 đơn vị xã, thị trấn thuộc huyện Lang Chánh. (19/02/24)
 Quyết định số: 189/QĐ-BTNMT ngày 22/01/2024 Ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ (29/01/24)
 Công văn số: 06/PC-VP Ngày 12/01/2024 Phiếu chuyển Thông báo số 06/TB -VPCP ngày 10/01/2024 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận Hội nghị đánh giá tình hình 02 năm triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (19/01/24)
 Kế hoạch số: 62/KH-STNMT Ngày 11/12/2023 Kế hoạch Chuyển đổi số của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2024 (03/01/24)
 Báo cáo số: 39/BC-CĐS Ngày 18/12/2023 Báo cáo về việc hoàn thành các chỉ tiêu chuyển đổi số được giao theo Kế hoạch số 100/KH-BCĐ ngày 26/4/2023 của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh, trên địa bàn huyện Yên Định – năm 2023 (03/01/24)
 Quyết định số: 3840/QĐ-UBND Ngày 18/10/2023 Ban hành Quyết định công nhận hoàn thành các tiêu chí chuyển đổi số cấp xã năm 2022. (20/10/23)
 Quyết định số: 3084/QĐ-UBND Ngày 17/10/2023 Quyết định thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Thanh Hoá (20/10/23)
 Quyết định số: 3084/QĐ-UBND Ngày 17/10/2023 Quyết định thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Thanh Hoá (20/10/23)
 Công văn số: 9350/STNMT-CNTT Ngày 09/10/2023 Triển khai tăng cường công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân trong hoạt động thu thập, xử lý dịch vụ công theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP. (10/10/23)
 Công văn số: 2238/STTTT-VP Ngày 14/9/2023 Xin ý kiến các đơn vị rà soát danh mục dự án CNTT, chuyển đổi số giai đoạn 2023-2025 theo thứ tự ưu tiên do Sở Thông tin và Truyền thông làm chủ đầu tư (19/09/23)
 Quyết định số: 726/QĐ-STNMT Ngày 12/9/2023 thành lập Tổ công tác triển khai “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” tại Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa. (19/09/23)
 Quyết định số: 724/QĐ-STNMT Ngày 12/9/2023 Thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số Sở Tài nguyên và Môi trường. (19/09/23)
 Quyết định số 830/QĐ-TTg ngày 12/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn thành viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. (26/07/23)
 Công văn số: 4989/STNMT-VP Ngày 07/6/2023 Nghiên cứu Báo cáo kết quả rà soát Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng, Chỉ số Hiệu quả quản trị hành chính công, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2022 và triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp duy trì, cải thiện và nâng cao các Chỉ số năm 2023 (09/06/23)
 Thống nhất nhận thức chung về sự khác nhau giữa CNTT và chuyển đổi số (Kèm theo Công văn số 244/CĐSQG-CSS ngày 05/3/2023 của Cục Chuyển đổi số quốc gia) (21/03/23)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT