Công khai hủy Giấy chứng nhận
Quyết định số: 11/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 26/9/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Lê Công Thắng và bà Lê Thị Thư, địa chỉ thửa đất: Thôn 6 (nay là Thôn 2), xã Xuân Phong, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa (03/10/2023)

hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Lê Công Thắng và bà Lê Thị Thư, địa chỉ thửa đất: Thôn 6 (nay là Thôn 2), xã Xuân Phong, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Tải Quyết định số: 11 Tại đây

Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường
In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Quyết định số: 35/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 27/9/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Đặng Văn Thành và bà Hoàng Thị Yến, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá. (29/09/23)
 Quyết định số: 33/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 25/9/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bà Lê Thị Thoan, địa chỉ thửa đất: Thôn Ninh Phạm, xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa (29/09/23)
 Thông báo số: 10/TB-VPĐK ngày 22/9/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Bùi Văn Phú, bà Hà Thị Lanh. Địa chỉ: thôn Yên Cư, xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. (25/09/23)
 Thông báo số: 09/TB-VPĐK ngày 22/9/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đã cấp cho ông Bùi Văn Phú, bà Hà Thị Lanh. Địa chỉ thửa đất: thôn Yên Cư, xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. (25/09/23)
 Quyết định số: 17/QĐ-VPĐK ngày 15/9/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Bùi Văn Phú, bà Hà Thị Lanh. Địa chỉ thửa đất: Thôn Yên Cư, xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa (21/09/23)
 Thông báo số: 08/TB-VPĐK ngày 20/9/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Bùi Văn Phú, bà Hà Thị Lanh. Địa chỉ thửa đất: Thôn Yên Cư, xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa (21/09/23)
 Thông báo số: 440/TB-VPĐKĐĐ ngày 19/9/2023 Hủy GCN bà Nguyễn Thị Minh (xã Hoằng Trung) (21/09/23)
 Quyết định số: 19/QĐ-VPĐKĐĐ ngày 15/9/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông, bà Bùi Văn Phú, Hà Thị Lanh. Địa chỉ thửa đất: thôn Yên Cư, xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa (20/09/23)
 Quyết định số: 370/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 14/9/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Lê Văn Nhân, địa chỉ thửa đất: Thôn Đa Nẫm xã Yên Phú, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa (19/09/23)
 Quyết định số: 03/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 13/9/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Nguyễn Thị Ngoạt, địa chỉ thửa đất tại xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa (19/09/23)
 Quyết định số: 353/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 13/9/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Lê Văn Nhân, địa chỉ thửa đất: Thôn Đa Nẫm xã Yên Phú, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa (19/09/23)
 Quyết định số: 351/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 13/9/2023 Hủy giấy chứng nhận QSD đất của ông Lê Văn Sớn, xã Yên Hùng do bị mất (19/09/23)
 Quyết định số: 350/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 12/9/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Trịnh Văn Bảy, địa chỉ thửa đất: Thôn Bùi Thượng xã Yên Phú, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa (19/09/23)
 Quyết định số: 347/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 11/9/2023 Hủy giấy chứng nhận QSD đất số BY 770332 của bà Trịnh Thị Hương, Đắc Trí, Định Bình (19/09/23)
 Quyết định số: 416/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 8/9/2023 Hủy GCNQSD đất xã Hoằng Trung (13/09/23)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT