Công khai tham vấn cộng đồng
Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Lộc”. (20/02/2023)

Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Lộc”.

Ngày 17/11/2020, Quốc hội đã ban hành Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 (gọi tắt là Luật BVMT năm 2020 - có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022); theo đó, Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/02/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/02/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
Để tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thực hiện việc Tham vấn cộng đồng thông qua đăng tải trên Cổng thông tin điện tử được thuận tiện, đảm bảo thời gian, căn cứ theo các quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa công bố và xin ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án "Đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Lộc”.
Chi tiết thông tin Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án xem chi tiết Tại đây
Các ý kiến tham vấn gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa theo địa chỉ thư điện tử: thamvancongdongmtth@gmail.com trước ngày 05/03/2023./

 

Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi Trường
In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa”. (20/02/23)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Đầu tư mới tuyến đường từ UBND xã Đông Thanh đến đường gom cao tốc xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa”. (20/02/23)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ Đền Vường đến Giếng làng thôn Nhuận Thạch, xã Đông tiến, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa”. (20/02/23)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Nâng cấp, mở rộng đường giao thông từ xã Đông Yên đi xã Đông Văn, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa”. (20/02/23)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Đường giao thông phục vụ công nghiệp và sản xuât (đoạn từ trục chính xã Đông Phú đến núi Hoàng Lưu), huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa”. (20/02/23)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Khu dân cư thôn 9, xã Xuân Du, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa (Giai đoạn 1)”. (20/02/23)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Khu dân cư thôn 10, xã Xuân Du, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa (Giai đoạn 1)”. (20/02/23)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Khu dân cư thôn 12, xã Xuân Du, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa (Giai đoạn 1)”. (20/02/23)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Khu dân cư khu phố Kim Sơn 1, thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa”. (20/02/23)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Khu dân cư và tái định cư khu phố Đồng Mười, thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa”. (20/02/23)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Sắp xếp, ổn định dân cư các hộ dân bản Mìn và bản Luốc Lầu, xã Mường Mìn, huyện Quan Sơn tại xã Mường Mìn, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa”. (20/02/23)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Trung tâm tiêu thị xi măng Long Sơn tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa”. (20/02/23)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Khu dân cư thôn Phú Phượng, xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 1)”. (16/02/23)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Điểm dân cư thôn Thanh Sơn đi Phú Nhuận, xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 1)”. (16/02/23)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Khu dân cư và tái định cư thôn Cự Thịnh, xã Yên Thọ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa”. (16/02/23)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT