Công khai tham vấn cộng đồng
Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được ủy quyền, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. (24/11/2022)

Sở Tài nguyên và Môi trường công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường đối với 01 dự án: Trang trại chăn nuôi lợn ngoại tập trung, quy mô 1.200 lợn nái ngoại, tại xã Phú Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Công và ông Nguyễn Văn Sự.

Căn cứ quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 43 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, điểm a Khoản 4 Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, quy định:
“4. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ (trừ trường hợp quy định tại khoản 8 Điều này), cơ quan cấp giấy phép môi trường thực hiện các nội dung sau:
a) Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được ủy quyền, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật”.
Sở Tài nguyên và Môi trường công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường đối với 01 dự án: Trang trại chăn nuôi lợn ngoại tập trung, quy mô 1.200 lợn nái ngoại, tại xã Phú Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Công và ông Nguyễn Văn Sự.

Nội dung báo cáo xem chi tiết Tại đây

Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường
In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được ủy quyền, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. (24/11/22)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường giao thông từ Km39+420/ĐT.516B đi đê tả sông Cầu Chày (thôn Đa Ngọc, xã Yên Phú), huyện Yên Định”. (23/11/22)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Xây dựng Kênh tưới Yên Trung – Yên Tâm, huyện Yên Định”. (23/11/22)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Đường giao thông từ trạm y tế đi Núi Chúa, xã Thiệu Giao, huyện Thiệu Hóa”. (22/11/22)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Đầu tư xây dựng mới trường mầm non thị trấn Quý Lộc, huyện Yên Định.”. (21/11/22)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Cơ sở sản xuất, gia công may, phụ kiện nghành may tại xã Định Hưng, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa”. (17/11/22)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Khu dân cư Cồn Quy, thôn Dân Quý, xã Thiệu Chính, huyện Thiệu Hóa”. (15/11/22)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Điểm dân cư Nhã Cua, Cần Bưởi, thôn Phúc Lộc 2, xã Thiệu Tiến, huyện Thiệu Hóa”. (15/11/22)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Khu dân cư trại khu vực Ao Tàn Cửa Phủ, xã Tân Châu, huyện Thiệu Hóa”.  (15/11/22)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Khu dân cư Ao Tàn, thôn Thọ Sơn 2, xã Tân Châu, huyện Thiệu Hóa”. (15/11/22)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái định cư xã Thiệu Quang, huyện Thiệu Hóa”. (15/11/22)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư đồng Dinh Cao, thôn Dân Chính, xã Thiệu Chính, huyện Thiệu Hoá”. (15/11/22)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Đường giao thông thôn Xuân Minh 1, xã Xuân Cao đi Bản Mạ, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân”. (15/11/22)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Đường giao thông từ trung tâm xã Tân Thành đi đường mòn Hồ Chí Minh, huyện Thường Xuân”. (15/11/22)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới dọc Sông nhà Lê thuộc tiểu khu Ba Chè-Tiểu khu 13, thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa”. (15/11/22)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT