Công khai tham vấn cộng đồng
Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Trang trại tổng hợp (chăn nuôi lợn quy mô 3.000 con lợn thịt/lứa) tại xã Định Hòa, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa”. (01/11/2022)

Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Trang trại tổng hợp (chăn nuôi lợn quy mô 3.000 con lợn thịt/lứa) tại xã Định Hòa, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa”.

Ngày 17/11/2020, Quốc hội đã ban hành Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 (gọi tắt là Luật BVMT năm 2020 - có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022); theo đó, Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/02/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/02/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
Để tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thực hiện việc Tham vấn cộng đồng thông qua đăng tải trên Cổng thông tin điện tử được thuận tiện, đảm bảo thời gian, căn cứ theo các quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa công bố và xin ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án “Trang trại tổng hợp (chăn nuôi lợn quy mô 3.000 con lợn thịt/lứa) tại xã Định Hòa, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa”.
Chi tiết thông tin Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án xem chi tiết Tại đây
Các ý kiến tham vấn gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa theo địa chỉ thư điện tử: thamvancongdongmtth@gmail.com trước ngày 15/11/2022./

Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường
In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Xây dựng đường gom, xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt đoạn Km190+320-Km191+780 (phải tuyến) trên địa bàn huyện Nông Cống”. (01/11/22)
 Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được ủy quyền, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. (28/10/22)
 Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được ủy quyền, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. (28/10/22)
 Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được ủy quyền, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. (28/10/22)
 Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được ủy quyền, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.  (28/10/22)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Hải Vân, thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa”. (27/10/22)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu Thiệu Chính tại xã Thiệu Chính, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa”. (27/10/22)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Khu dịch vụ thương mại tổng hợp Phong Sơn tại thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa”. (27/10/22)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Nhà máy sản xuất, gia công giày dép xuất khẩu tại xã Hải Long, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa”. (26/10/22)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Nhà máy giày Thường Xuân, tại xã Xuân Dương, huyện Thường Xuân, tỉnh thanh Hóa”. (26/10/22)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Xây dựng rãnh thoát nước và điện chiếu sáng đoạn km30 đến km 31+725 và nền đường Km31+500 đến km 31+725 xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa”. (26/10/22)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Xây dựng mới Trường Phô thông Dân tộc bán trú THCS Yên Nhân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa”. (25/10/22)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Nâng cấp tuyến đường từ xã Quang Trung - Ngọc Liên - Ngọc Sơn - Ngọc Trung - Lam Sơn, huyện Ngọc Lặc đi xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân”. (21/10/22)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa”. (18/10/22)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Đường giao thông nội bộ trục đông tây và nạo vét Sông Voi huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2: Đoạn từ làng Nhân Sơn đi sân đền”. (18/10/22)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT