Đất đai
Triển khai quy hoạch sử dụng đất lúa đến năm 2020 (16/04/2010)

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá tại Công văn số 5054/UBND-NN ngày 30/9/2009 về việc giao lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất lúa tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa đã xây dựng Đề cương nhiệm vụ lập Quy hoạch sử dụng đất lúa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tỉnh Thanh Hoá; được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4781/QĐ-UBND ngày 31/12/2009. Đối tượng, phạm vi lập quy hoạch là toàn bộ diện tích đất trồng lúa trong ranh giới hành chính của tỉnh (27 huyện, thị xã, thành phố). Đây là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết, hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa đang tập trung phấn đấu hoàn thành Quy hoạch để báo cáo UBND tỉnh vào tháng 6/2010 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1161/UBND-NN ngày 17/3/2010./.

Thu Hương

In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 (09/04/10)
 Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị xem xét việc sử dụng đất của các doanh nghiệp đề nghị tỉnh thu hồi đất (ngày 29/3/2010) (31/03/10)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT