Công khai tham vấn cộng đồng RSS 
Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Trung tâm thương mại dịch vụ thuộc Khu đô thị mới - Khu đô thị Nam thành phố Thanh Hóa".

Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Trung tâm thương mại dịch vụ thuộc Khu đô thị mới - Khu đô thị Nam thành phố Thanh Hóa". 


Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được ủy quyền, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật

Sở Tài nguyên và Môi trường công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường đối với 01 dự án: Trang trại chăn nuôi tập trung tại phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa của Hộ gia đình ông Nguyễn Hữu Bài. 


Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được ủy quyền, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật

Sở Tài nguyên và Môi trường công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường đối với 01 dự án: Nhà máy may mặt giầy tại xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá của Công ty TNHH đầu tư xây dựng xuất nhập khẩu thương mại Việt Lào. 


Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Xưởng sản xuất, gia công cửa và các kết cấu thép tại xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa".

Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Xưởng sản xuất, gia công cửa và các kết cấu thép tại xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa". 


Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Cửa hàng xăng dầu Trường Minh tại xã Trường Minh, huyện Nông Cống".

Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Cửa hàng xăng dầu Trường Minh tại xã Trường Minh, huyện Nông Cống". 


 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Tuyến đường giao thông vành đai phía tây (đoạn nối từ đường Quang Hưng xã Hưng Lộc đi đường ven biển xã Hải Lộc), huyện Hậu Lộc".
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Khôi phục và mở rộng chùa Sùng Long tại xã Hoằng Trinh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa".
 Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được ủy quyền, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Xây dựng hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư thôn Đồng Lườn, xã Xuân Thái, huyện Như Thanh (giai đoạn 2)".
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư thôn Sơn, xã Tiến Lộc (giai đoạn 1)".
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Cầu Piêng Lý thôn La Ca, xã Cổ Lũng, huyện Bá Thước".
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Cầu Ta Pá Á, thôn Đốc, xã Cổ Lũng, huyện Bá Thước".
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Cầu Tá Chấng thôn Lác, xã Cổ Lũng, huyện Bá Thước".
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Cầu Ta Ná Càng thôn Nang, xã Cổ Lũng, huyện Bá Thước".
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã Hà Châu, huyện Hà Trung".
 Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được ủy quyền, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật
 Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được ủy quyền, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật
 Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được ủy quyền, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật
 Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được ủy quyền, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Nhà máy sản xuất sợi dệt và tinh bột chuối Musa Pacta, tại xã Định Tăng, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa".
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT