Đất đai
Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa: Hội nghị triển khai, hướng dẫn xây dựng bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024; Công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019. (07/08/2019)

Thực hiện Kế hoạch số 155/KH-BCĐXDBDĐ ngày 08/7/2019 của Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá đất thời kỳ 2020 – 2024 về xây dựng bảng giá đất thời kỳ 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 25/7/2019 của UBND tỉnh về thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 31/7/2019, tại Khách sạn Mường Thanh, thành phố Thanh Hóa, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị triển khai, hướng dẫn xây dựng bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024; Công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

      Thành phần Hội nghị có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc xây dựng Bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024;  các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; Đại diện Lãnh đạo, chuyên viên các Sở, ngành cấp tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị liên quan; Đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên môi trường, Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện; Chủ tịch UBND, Công chức địa chính các xã, phường, thị trấn trên địa bản tỉnh; Phóng viên Đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa, Báo Tài nguyên và Môi trường.

       Phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị, đ/c Đào Trọng Quy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Phó trưởng Ban thường trực nhấn mạnh việc xây dựng Bảng giá đất thời kỳ 2020 - 2024 tạo điều kiện để điều chỉnh cục bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đền bù GPMB được thỏa đáng phù hợp với tình hình phát triển của thị trường. Việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 là việc định kỳ, nhằm đánh giá đúng thực trạng tình hình sử dụng đất đai của từng đơn vị hành chính (cấp xã, huyện, tỉnh, các vùng kinh tế) gắn với công tác quản lý nhà nước về đất đai của UBND các cấp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 – 2019; làm cơ sở đề xuất cơ chế, chính sách biện pháp tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất; là nền tảng, căn cứ để lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở các cấp giai đoạn 2021 – 2030 và xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Qua đó Đồng chí đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện, xã; phòng Tài nguyên và Môi trường, VP Đăng ký QSD đất; Công chức Địa chính cấp xã tập trung lắng nghe những nội dung trong Hội nghị để triển khai xây dựng bảng giá đất thời kỳ 2020 - 2024, kiểm kê đất đai, lập bản đồ sử dụng đất đạt chất lượng tốt nhất.

      Thừa ủy quyền của Ban chỉ đạo, đồng chí Lưu Trọng Quang, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã công bố, triển khai các quyết định về thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Bảng giá đất thời kỳ 2020 – 2024, Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai, lập bản đồ sử dụng đất năm 2019, Tổ giúp việc ban chỉ đạo; việc phân công nhiệm vụ của Thành viên các Ban chỉ đạo; Kế hoạch xây dựng Bảng giá đất, công tác kiểm kê đất đai.

      Tiếp đó, Hội nghị đã được nghe phòng Chính sách đất đai – Sở Tài nguyên và Môi trường giới thiệu kế hoạch, những nội dung cơ bản về xây dựng Bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024; phòng Đo đạc bản đồ - Sở Tài nguyên và Môi trường giới thiệu kế hoạch, nội dung cơ bản về công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 và giới thiệu Thông tư 27/TT-BTNMT, phương pháp Kiểm kê đất đai của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm Công nghệ thông tin - Sở Tài nguyên và Môi trường giới thiệu và hướng dẫn sử dụng phần mềm kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

      Hội nghị diễn ra trong không khí sôi nổi với nhiều ý kiến đóng góp từ các huyện, thị xã, thành phố. Trên cơ sở kết luận của Sở Tài nguyên và Môi trường; Các Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc; Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn cam kết thực hiện công tác xây dựng bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024; Công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 đúng theo kế hoạch./.

Một số hình ảnh tại hội nghị.

Đ/c Đào Trọng Quy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở, Phó Trưởng ban thường trực phát biểu khai mạc và chỉ đạo hội nghị.

Đ/c Lưu Trọng Quang, Phó Giám đốc Sở phát biểu tại hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Tác giả: TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Công văn số: 2323/STNMT-ĐĐBĐ Ngày 03 tháng 05 năm 2019 (03/05/19)
 Quyết định số: 302/QĐ-STNMT Ngày 18 tháng 05 năm 2018 (18/05/18)
 Quyết định số: 213/QĐ-STNMT Ngày 10 tháng 04 năm 2018 (11/04/18)
 Cần đẩy mạnh công tác đo đạc bản đồ, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (03/07/17)
 DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG HỢP VI PHẠM PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI (21/07/15)
 Tình hình tổng kiểm kê đất đai trên địa bàn tỉnh (26/04/10)
 Triển khai quy hoạch sử dụng đất lúa đến năm 2020  (16/04/10)
 Kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 (09/04/10)
 Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị xem xét việc sử dụng đất của các doanh nghiệp đề nghị tỉnh thu hồi đất (ngày 29/3/2010) (31/03/10)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT