Thông tin Kế hoạch
Kế hoạch số: 88/KH-UBND Ngày 04/4/2023 Thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 60-CTr/TU ngày 23/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới (12/04/2024)

Thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 60-CTr/TU ngày 23/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới

Kế hoạch số: 88 Tại đây

Nguồn tin: Sở Tài nguyên và môi trường
In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Kế hoạch số: 33/KH-SKHCN Ngày 05/4/2023 Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5, năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa  (12/04/24)
 Kế hoạch số: 195/KH-TU Ngày 29/3/2024 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW của Bộ Chính trị về công tác phổ cấp giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông (08/04/24)
 Kế hoạch số: 85/KH-UBND Ngày 01/04/2024 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (08/04/24)
 Kế hoạch số: 27/KH-STNMT Ngày 22/03/2024 Triển khai thực hiện Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 16/2/2024 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2024. (25/03/24)
 Kế hoạch số: 25/KH-STNMT Ngày 13/03/2024 Tuyên truyền, Truyền thông về tài nguyên và môi trường năm 2024. (14/03/24)
 Kế hoạch số: 91/KH-ĐUK Ngày 28/02/2024 Kế hoạch hoạt động trang thông tin điện tử Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh năm 2024 (11/03/24)
 Kế hoạch số: 17/KH-STNMT Ngày 19/02/2024 Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024 (26/02/24)
 Kế hoạch số: 14/KH-STNMT Ngày 05/02/2024 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2024 (19/02/24)
 Kế hoạch thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 (01/02/24)
 Kế hoạch số: 03/KH-STNMT Ngày 04/01/2024 Tuyên truyền pháp luật về Tài nguyên và Môi trường trên các Báo, Đài năm 2024 (09/01/24)
 Kế hoạch số: 232/KH-UBND Ngày 25 tháng 9 năm 2023 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách (10/10/23)
 Kế hoạch số: 143/KH-UBND Ngày 02 tháng 6 năm 2023 Triển khai Mô hình điểm cấp tỉnh về “Khám chữa bệnh sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử và ứng dụng VNeID” tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh (09/06/23)
 Kế hoạch số: 138/KH-UBND Ngày 31 tháng 5 năm 2023 Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (09/06/23)
 Kế hoạch số: 81-KH/BTGTU-UBND Ngày 03 tháng 03 năm 2023 Phối hợp giữa UBND tỉnh với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023. (04/04/23)
 Kế hoạch số: 17/KH-2023 Ngày 27 tháng 02 năm 2023 Kế hoạch tuyên truyền pháp luật TNMT trên các Báo, Đài năm 2023 (28/02/23)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT