Khoáng sản
Thông báo số: 73/TB-STNMT Ngày 16/02/2024 lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản - Mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Tân Thành, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, diện tích mỏ: 4,4 ha (19/02/2024)

lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản - Mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Tân Thành, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, diện tích mỏ: 4,4 ha

Tải Thông báo số: 73 Tại đây

Nguồn tin: Sở tài nguyên và Môi trường
In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Thông báo số: 72/TB-STNMT Ngày 16/02/2024 lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản - Mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, diện tích mỏ: 2,0 ha. (19/02/24)
 Thông báo số: 71/TB-STNMT Ngày 15/02/2024 lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản - Mỏ đất san lấp tại xã Hà Sơn, huyện Hà Trung, diện tích 6,0 ha (19/02/24)
 Thông báo số: 70/TB-STNMT Ngày 15/02/2024 lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản - Mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Xuân Khang và xã Hải Long, huyện Như Thanh, diện tích mỏ: 5,2 ha. (19/02/24)
 Thông báo số: 69/TB-STNMT Ngày 15/02/2024 lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản - Mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, diện tích mỏ: 1,058 ha (19/02/24)
 Thông báo số: 68/TB-STNMT Ngày 15/02/2024 lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản - Mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, diện tích mỏ: 4,98 ha (19/02/24)
 Thông báo số: 67/TB-STNMT Ngày 15/02/2024 lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản - Mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, diện tích mỏ: 1,28ha (19/02/24)
 Thông báo số: 504/STNMT-TNKS Ngày 16/01/2024 Nộp lưu trữ hồ sơ phê duyệt trữ lượng và lập hồ sơ xin cấp Giấy phép khai thác khoáng sản mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa (24/01/24)
 Thông báo số: 27/TTPTQĐ-KHTC Ngày 16/01/2024 lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất khu đất Y tế (ký hiệu YT - 01) thuộc mặt bằng quy hoạch khu dân cư dọc hai bên đường dự án CSEDP thuộc khu đô thị Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa trên trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi Trường. (19/01/24)
 Thông báo số: 19/TB-STNMT Ngày 16/01/2024 lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất sét đồi làm gạch tuynel tại xã Cẩm Long và xã Cẩm Phú, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa (Diện tích: 10,6 ha) (19/01/24)
 Thông báo số: 21/TB-STNMT Ngày 16/01/2024 lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Thanh Kỳ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa (Diện tích: 6,46 ha) (19/01/24)
 Thông báo số: 10/TB-STNMT Ngày 05/01/2024 lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Cao Thịnh, huyện Ngọc Lặc và thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa (Diện tích: 20,4 ha). (15/01/24)
 Thông báo số: 02/TB-STNMT Ngày 02/01/2024 Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Mỏ đất sét đồi làm gạch tuynel tại xã Cẩm Long và xã Cẩm Phú, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, diện tích mỏ: 10,6 ha) (03/01/24)
 Thông báo số: 01/TB-STNMT Ngày 02/01/2024 lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản - Mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Thanh Kỳ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, diện tích mỏ: 6,46 ha. (03/01/24)
 Thông báo số: 262/TB-STNMT Ngày 23 tháng 11 năm 2023 Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Lộc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, diện tích mỏ: 5,4 ha) (27/11/23)
 Thông báo số: 261/TB-STNMT Ngày 23 tháng 11 năm 2023 Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Cán Khê, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, diện tích mỏ: 6,8737 ha) (27/11/23)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT