Công khai hủy Giấy chứng nhận
Thông báo số: 67/TB-CNVPĐKĐĐ ngày 03/02/2024 hủy GCN ông nguyễn Trọng Lợi xã Tân Châu, huyện Thiệu Hoá. (05/02/2024)

hủy GCN ông nguyễn Trọng Lợi xã Tân Châu, huyện Thiệu Hoá.

Thông báo số: 67 Tại đây

Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường
In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Thông báo số: 66/TB-CNVPĐKĐĐ ngày 03/02/2024 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số D 0205928 đã cấp cho Ông Tô Vinh Đãm tại: xã Thiêu Vận, huyện Đông Sơn (nay xã Thiệu Vận, ̣ huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá). (05/02/24)
 Thông báo số: 65/TB-CNVPĐKĐĐ ngày 03/02/2024 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AE 912071 đã cấp cho Hộ Ông (bà): Pham Văn Kén tại: xã Thiệu Trung, huyện huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá). (05/02/24)
 Thông báo số: 63/TB-CNVPĐKĐĐ ngày 03/02/2024 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số D 0955564 đã cấp cho Ông Trần Văn Tinh tại: xã Thiệu Châu, huyện Đông Sơn (nay xã Tân Châu, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá). (05/02/24)
 Thông báo số: 62/TB-CNVPĐKĐĐ ngày 03/02/2024 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số D 0894254 đã cấp cho Bà Nguyên Thị Liên ̣ tại: xã Thiêu Vận, huyện Đông Sơn (nay xã Thiệu Vận, ̣ huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá). (05/02/24)
 Thông báo số: 61/TB-CNVPĐKĐĐ ngày 03/02/2024 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số D 0261858 đã cấp cho Ông Lê Khắc Liêm tại: xã Thiêu Lý, huyện Đông Sơn (nay xã Thiệu Lý, ̣ huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá). (05/02/24)
 Thông báo số: 60/TB-CNVPĐKĐĐ ngày 03/02/2024 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số D 0002818 đã cấp cho Ông Nguyên Bá Dung tại: xã Thiêu Vận, huyện Đông Sơn (nay xã Thiệu Vận, ̣ huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá). (05/02/24)
 Thông báo số: 59/TB-CNVPĐKĐĐ ngày 03/02/2024 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số D 0549290 đã cấp cho Ông Lê Ngoc Viêṭ tại: xã Thiệu Giao, huyện Đông Sơn (nay xã Thiêu Giao, ̣ huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá). (05/02/24)
 Thông báo số: 58/TB-CNVPĐKĐĐ ngày 03/02/2024 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số E 0287694 đã cấp cho Ông Nguyên Viết Lý tại: xã Thiêu Châu, huyện Đông Sơn (nay xã Tân Châu, ̣ huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá). (05/02/24)
 Thông báo số: 57/TB-CNVPĐKĐĐ ngày 03/02/2024 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số E 0189758 đã cấp cho Ông Lê Văn Khanh tại: xã Thiêu Tân, huyện Đông Sơn (nay xã Tân Châu, ̣ huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá). (05/02/24)
 Thông báo số: 56/TB-CNVPĐKĐĐ ngày 03/02/2024 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số D 0261113 đã cấp cho bà Nguyên Thi Ḥải tại: xã Thiêu Lý, huyện Đông Sơn (nay xã Thiệu Lý, ̣ huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá). (05/02/24)
 Thông báo số: 55/TB-CNVPĐKĐĐ ngày 03/02/2024 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AI 143383 đã cấp cho Ông Nguyễn Hữu Thuấn và bà Vũ Thị Phượng tại: xã Thiệu Quang, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá. (05/02/24)
 Thông báo số: 54/TB-CNVPĐKĐĐ ngày 03/02/2024 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số D 0205884 đã cấp cho Ông Nguyên Duy Luân ̃ tại: xã Thiêu Vận, huyện Đông Sơn (nay xã Thiệu Vận, ̣ huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá). (05/02/24)
 Thông báo số: 53/TB-CNVPĐKĐĐ ngày 03/02/2024 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số D 0955065 đã cấp cho Ông Lê Văn Huấn tại: xã Thiệu Châu, huyện Đông Sơn (nay xã Tân Châu, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá). (05/02/24)
 Thông báo số: 52/TB-CNVPĐKĐĐ ngày 03/02/2024 hủy GCN ông Phùng Bá Quế xã Tân Châu (05/02/24)
 Thông báo số: 307/TB-CNVPĐKĐĐ ngày 02/02/2024 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số H 626570 đã cấp cho ông Trần Xuân Lộc, địa chỉ thửa đất: Xóm 4, xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa (05/02/24)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT