Công khai hủy Giấy chứng nhận
Thông báo số: 308/TB-CNVPĐKĐĐ ngày 02/02/2024 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số C 230488 đã cấp cho ông Trần Duy Tài, địa chỉ thửa đất: Xóm 8, xã Xuân Thọ, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa (05/02/2024)

hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số C 230488 đã cấp cho ông Trần Duy Tài, địa chỉ thửa đất: Xóm 8, xã Xuân Thọ, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo số: 308 Tại đây

Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường
In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Thông báo số: 309/TB-CNVPĐKĐĐ ngày 02/02/2024 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số E 0426261 đã cấp cho ông Phạm Văn Tôn, địa chỉ thửa đất: Thôn Quần Trúc, xã Khuyến Nông, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa (05/02/24)
 Thông báo số: 310/TB-CNVPĐKĐĐ ngày 02/02/2024 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số D 0216667 đã cấp cho ông Ngô Văn Nhẫn, địa chỉ thửa đất: Thôn Tân Thành, xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa (05/02/24)
 Thông báo số: 311/TB-CNVPĐKĐĐ ngày 02/02/2024 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số D 0278271 đã cấp cho bà Lê Thị Triệu, địa chỉ thửa đất: Xóm 2, xã Xuân Thọ, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa (05/02/24)
 Quyết định số: 38/TB-CNVPĐKĐĐ ngày 02/02/2024 hủy GCN Ông Lê Huy Bình xã Thiệu Ngọc, huyện Thiệu Hoá (05/02/24)
 Quyết định số: 37/TB-CNVPĐKĐĐ ngày 02/02/2024 hủy GCN ông Nguyễn Trọng Lợi xã Tân Châu, huyện Thiệu Hoá. (05/02/24)
 Quyết định số: 35/TB-CNVPĐKĐĐ ngày 02/02/2024 hủy GCN Tô Vinh Đảm Thiệu Vận, huyện Thiệu Hoá. (05/02/24)
 Quyết định số: 34/TB-CNVPĐKĐĐ ngày 02/02/2024 hủy GCN Phạm Văn Kén xã Thiệu Trung (05/02/24)
 Quyết định số: 33/TB-CNVPĐKĐĐ ngày 02/02/2024 hủy GCN ông Nguyễn Hữu Thự xã Thiệu Giao, huyện Thiệu Hoá. (05/02/24)
 Quyết định số: 32/TB-CNVPĐKĐĐ ngày 02/02/2024 hủy GCN ông Trịnh Xuân Tình xã Tân Châu, huyện Thiệu Hoá. (05/02/24)
 Quyết định số: 31/TB-CNVPĐKĐĐ ngày 02/02/2024 hủy GCN bà Nguyễn Thị Liên xã Thiệu Vận, huyện Thiệu Hoá. (05/02/24)
 Quyết định số: 28/TB-CNVPĐKĐĐ ngày 02/02/2024 hủy GCN Lê Ngọc Việt xã Thiệu Giao, huyện Thiệu Hoá. (05/02/24)
 Quyết định số: 27/TB-CNVPĐKĐĐ ngày 02/02/2024 hủy GCN ông Lê Kim Sơn xã Thiệu Lý, huyện Thiệu Hoá. (05/02/24)
 Quyết định số: 26/TB-CNVPĐKĐĐ ngày 02/02/2024 hủy GCN ông Nguyễn Viết Lý xã Tân Châu, huyện Thiệu Hoá. (05/02/24)
 Quyết định số: 25/TB-CNVPĐKĐĐ ngày 02/02/2024 hủy GCN ông Lê Văn Khanh xã Tân Châu, huyện Thiệu Hoá. (05/02/24)
 Quyết định số: 24/TB-CNVPĐKĐĐ ngày 02/02/2024 hủy GCN Nguyễn Duy Luân xã Thiệu Vận, huyện Thiệu Hoá. (05/02/24)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT