Mã số:
Tên TTHC:
Lĩnh vực:
Mã sốTên thủ tục hành chínhCơ quan công bố (công khai)Cơ quan thực hiện
2.001814.000.00.00.H56Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản (cấp tỉnh)UBND tỉnh Thanh HoáSở Tài nguyên và Môi trường
1.000778.000.00.00.H56Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sảnUBND tỉnh Thanh HoáSở Tài nguyên và Môi trường
1.004433.000.00.00.H56Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (cấp tỉnh)UBND tỉnh Thanh HoáSở Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh
1.004434.000.00.00.H56Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản (cấp tỉnh)UBND tỉnh Thanh HoáSở Tài nguyên và Môi trường
1.004264.000.00.00.H56Tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (đối với trường hợp Giấy phép khai thác khoáng sản đã được cấp trước ngày Nghị định số 203/2013/NĐ-CP có hiệu lực) (Cấp tỉnh)UBND tỉnh Thanh HoáSở Tài nguyên và Môi trường
2.001777.000.00.00.H56Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (cấp tỉnh)UBND tỉnh Thanh HoáSở Tài nguyên và Môi trường
1.004343.000.00.00.H56Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (cấp tỉnh)UBND tỉnh Thanh HoáSở Tài nguyên và Môi trường
2.001781.000.00.00.H56Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (cấp tỉnh)UBND tỉnh Thanh HoáSở Tài nguyên và Môi trường
1.004083.000.00.00.H56Chấp thuận tiến hành khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sảnUBND tỉnh Thanh HoáSở Tài nguyên và Môi trường
1.004132.000.00.00.H56Đăng ký khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình (đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư mà sản phẩm khai thác chỉ được sử dụng cho xây dựng công trình đó) bao gồm cả đăng ký khối lượng cát, sỏi thu hồi từ dự án nạo vét, khơi thông luồng lạchUBND tỉnh Thanh HoáSở Tài nguyên và Môi trường
12
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Đào Trọng Quy - Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT