Danh sách công khai RSS 
Thông báo số: 154/TB-TTDVĐG Ngày 25 tháng 05 năm 2020 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Sở Tư pháp Thanh Hóa

Thông báo đấu giá tài sản 


Quyết định số: 373/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Phê duyệt tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 


Quyết định số: 88/QĐ-STNMT ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Về việc hủy Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Công ty TNHH Đầu tư Quảng Long Thanh Hóa, khu đất tại phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 


Công văn số: 53/TTPTQĐ-QLKTQĐ Ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa, Sở Tài nguyên và Môi trường.

Về việc thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản và ký kết hợp đồng dự án khu dân cư Đông Nam đô thị Đông phát thành phố Thanh Hóa (đợt 1) 


Công văn số: 52/TTPTQĐ-QLKTQĐ Ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa, Sở Tài nguyên và Môi trường.

Về việc thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản và ký kết hợp đồng dự án khu nhà ở, công viên cây xanh thuộc khu đô thị nam thành phố Thanh Hóa (đợt 2) 


 Công văn số: 510/STNMT-TTr Ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường.
 Thông báo số: 25/TB-TTPTQĐ ngày 03/02/2020 của Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh hóa về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất
 Thông báo số: 24/TB-TTPTQĐ ngày 03/02/2020 của Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh hóa về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Đào Trọng Quy - Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT