Công khai về biện pháp bảo đảm
Công văn số: 359/VPĐKĐĐ-ĐK&CGCN Ngày 31 tháng 07 năm 2020 của Văn phòng Đăng ký đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường. (05/08/2020)

Cung cấp danh sách chủ đầu tư đã thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai, dự án đầu tư xây dựng công trình không phải là nhà ở đã đăng ký thế chấp tại Văn phòng Đăng ký đất đai.

Thông tin chi tiết download Tại đây

Tác giả: Văn phòng đăng ký đất đai
In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Công văn số: 314/VPĐKĐĐ-ĐK&CGCN Ngày 06 tháng 07 năm 2020 của Văn phòng Đăng ký đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường. (07/07/20)
 Công văn số 270/VPĐKĐĐ-ĐK&CGCN Ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Văn phòng Đăng ký đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường (09/06/20)
 Công văn số: 194/VPĐKĐĐ-ĐK&CGCN Ngày 04 tháng 5 năm 2020 của Văn phòng Đăng ký đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường. (12/05/20)
 Thông báo số: 15/TB-VPĐKĐĐ Ngày 23 tháng 03 năm 2020 của Văn phòng Đăng ký đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường (30/03/20)
 Công văn số: 66/VPĐKĐĐ-ĐK&CGCN Ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Văn phòng Đăng ký đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường. (25/02/20)
 Công văn số: 27/VPĐKĐĐ-ĐK&CGCN Ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Văn phòng Đăng ký đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường. (04/02/20)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Đào Trọng Quy - Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT