Thủ tục hành chính RSS 
Tờ trình số: 473/TTr-STNMT Ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Đề nghị phê duyệt bổ sung bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài Nguyên và môi trường thực hiện tại trung tâm hàn chính công tỉnh thanh hóa  


Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu và tài nguyên Môi trường (Cấp tỉnh)

Thủ tục hành chính Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu và tài nguyên Môi trường (Cấp tỉnh) 


Quyết Định số:3819/QĐ-UBND Ngày 04 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa. 


Quyết định số: 2079/QĐ-UBND, ngày 18/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực Tài nguyên khoáng sản, địa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa  


Quyết định số: 2478/QĐ-UBND, ngày 06/8/2012 của UBND tỉnh Thanh Hóa

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa. 


 Quyết định số: 2415/QĐ-UBND, ngày 31/7/2012 của UBND tỉnh Thanh Hóa
 Quyết định số: 2382/QĐ-UBND, ngày 27/7/2012 của UBND tỉnh Thanh Hóa
 Rà soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai
 Tham vấn ý kiến của nhân dân và doanh nghiệp về thực hiện cải cách hành chính.
 Quyết định Số: 2732 /QĐ-UBND
 Quyết định Số: 514 /QĐ-UBND
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Đào Trọng Quy - Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT