Tin tức & sự kiện RSS 
Công điện khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 5

Chiều 16-9-2020, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Công điện khẩn số 21/CĐ-UBND về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 5. 


Công văn số: 5835/STNMT-PC Ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Triển khai văn bản pháp luật 


Công văn số: 5837/STNMT-PC Ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Triển khai văn bản pháp luật 


Công văn số: 5760/STNMT-VP Ngày 20 tháng 08 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Triển khai Thông tư số 26/2019/TT- BKHCN ngày 25/12/2019 của Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. 


Công văn số: 1095/SKHCN-TĐC Ngày 17 tháng 08 năm 2020 của Sở khoa học Công nghệ.

Thực hiện Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN Ngày 25/12/2019 của Bộ trưởng Bộ KH&CN. 


 Ngày 17/8/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị công bố Quyết định thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa; công bố các Quyết định bổ nhiệm các Giám đốc, Phó Giám đốc các Chi nhánh, Trưởng phòng chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai.
 Công văn số: 5674/STNMT-QLĐĐ Ngày 18 tháng 08 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường.
 Công văn số: 5516/STNMT-VP Ngày 11 tháng 08 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường.
 Thông báo số: 130/TB-UBND Ngày 07 tháng 08 năm 2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa
 Công điện số: 19/CĐ-UBND Ngày 15 tthangs 8 năm 2020 Của UBND tỉnh Thanh Hóa
 Nguyên Tổng Bí thư, Thượng tướng Lê Khả Phiêu - mãi mãi là niềm tự hào của quê hương Thanh Hóa Anh hùng
 Công văn số: 5339/STNMT-CNTT Ngày 04 tháng 08 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường.
 Công văn số: 5225/STNMT-VP Ngày 30 tháng 07 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường.
 Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ
 Công văn số: 4741/STNMT-BHĐ Ngày 13 tháng 07 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường.
 Quyết định số: 262/QĐ-STNMT ngày 14 tháng 07 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường.
 Công văn số: 4558/STNMT-VP Ngày 06 tháng 07 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường.
 Nghị Định số 63/2018/NĐ-CP Ngày 04 thánh 5 năm 2018 Của Chính phủ
 Thông Tư số: 09/2018/TT - BKHĐT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 Thông Tư số: 16/2016/TT - BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Đào Trọng Quy - Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT