Thư viện Ảnh
 Đăng nhập
 
 
   

ĐẢNG BỘ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THANH HÓA: HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI CÁC NGHỊ QUYẾT, CHỈ THỊ, KẾT LUẬN, QUY ĐỊNH CỦA BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ (KHÓA XII) VÀ CHỈ THỊ SỐ 21- CT/TU CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY.
Thực hiện Công văn số 720-CV/ĐUK ngày 16/4/2019 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XII) và Chỉ thị số 21-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
• Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa làm việc với Huyện ủy, UBND huyện Nông Cống về công tác quản lý tài nguyên và môi trường trên địa bàn.
• Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa: Tham gia Giải thể thao Hè Sầm Sơn 2019.
• Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa: Tham gia Giải thể thao Hè Sầm Sơn 2019.
• Kế hoạch số: 71/KH-UBND ngày 25/3/2019 của UBND tỉnh về Tổ chức ngày sách Việt Nam lần thứ 6, năm 2019.
• Sở Tài nguyên và Môi trường : Hội nghị cán bộ chủ chốt ngày 29/3/2019
• Công văn Số: 1744/STNMT-ĐĐBĐ ngày 04 tháng 4 năm 2019 Về việc triển khai Luật Đo dạc và bản đồ số 27/2018/QH14 và các Nghị định, Thông tư quy định chi tiết thi hành Luật
• Nghị định số: 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 03 năm 2019 của Chính Phủ
Môi trường RSS 
Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về Tài nguyên và Môi trường cho cán bộ cấp huyện, cấp xã năm 2018 tại Huyện Thọ Xuân

Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm hằng năm, ngày 25/9/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Thọ Xuân đã tổ chức thành công lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường cho gần 200 cán bộ là công chức, viên chức phòng TNMT, VPĐKQSD đất, các Phòng, ban thuộc Huyện ủy, UBND huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và Công chức Địa chính xây dựng, Công chức Địa chính nông nghiệp-môi trường của 41 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thọ Xuân. 

• Tăng cường vai trò của cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên thiên nhiên
• Thanh Hóa hưởng ứng chiến dịch - Làm cho thế giới sạch hơn
• Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2011
• Sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường để phát triển bền vững
• Triển khai kế hoạch bảo vệ môi trường trên địa bàn toàn tỉnh
Khoáng sản RSS 
Sở TN&MT Thanh Hoá: Tổ chức kiểm tra thực tế tại một số tuyến sông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện chức năng quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Ngày 14/11/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tổ chức kiểm tra thực tế vấn đề khai thác tài nguyên cát sỏi lòng sông tại một số tuyến sông trên địa bàn tỉnh gồm: Tuyến sông Mã từ phao số 0 đến ngã ba Giàng; tuyến sông Chu từ ngã ba Giàng đến cầu Thiệu Hóa. 

• Nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng nguồn tài nguyên khoáng sản
• Kết quả bước đầu trong công tác chấn chỉnh khai thác kinh doanh trái phép cát, sỏi lòng sông
Biển đảo RSS 
Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa-Thăm và tặng quà cán bộ, chiến sỹ Đảo Mê

Hưởng ứng “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2017”, “Ngày Đại dương thế giới (8-6)”, đồng thời thể hiện sự tri ân sâu sắc, tình cảm sâu đậm đối với cán bộ, chiến sĩ Đảo Mê đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Ngày 4/6/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp Ban tuyên giáo Tỉnh ủy; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Đài phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa; Báo Văn hóa và Đời sống; Báo Thanh Hóa và UBND huyện Tĩnh Gia tổ chức đoàn công tác đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đảo Mê. 

• Thanh Hóa: Tổ chức Triển lãm ảnh Chủ quyền biển, đảo Việt Nam
CNTT RSS 
Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa: Tập huấn ứng dụng Công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2018.

Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-STNMT ngày 17/8/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa năm 2018. Từ ngày 12/9/2018 đến ngày 16/9/2018, tại thành phố Sầm Sơn, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức lớp tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tài nguyên và môi trường dành cho đối tượng là chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường và công chức địa chính các xã, thị trấn trên địa bàn 04 huyện: Như Xuân, Quan Sơn, Lang Chánh và Ngọc Lặc. 

• Thành lập Tổ đấu mối kiểm soát thủ tục hành chính
• Giải quyết một số vướng mắc trong bồi thường GPMB dự án- Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A
• Thanh Hóa - Tạo bước đột phá trong công tác kinh tế hóa ngành tài nguyên và môi trường
• Gắn biển Công trình chất lượng cao chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII
• Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hoá-Tăng cường đối thoại, nâng cao toàn diện hiệu quả công tác
Thủ tục hành chính RSS 
Quyết Định số:1080/QĐ-UBND Ngày 27 tháng 03 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa. 

• Quyết Định số:1078/QĐ-UBND Ngày 27 tháng 03 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.
• Quyết Định số:1079/QĐ-UBND Ngày 27 tháng 03 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.
• Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt)
• Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt)
• Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
Thông tin Đảng - Đoàn thể RSS 
Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa: Hội nghị học tập chuyên đề năm 2019 về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngày 19/02/2019, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa đã triệu tập toàn thể Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, Tổ trưởng, tổ phó các tổ sản xuất và quần chúng ưu tú thuộc Sở tham gia Hội nghị học tập quán triệt nội dung chuyên đề năm 2019 về Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức qua hình thức tiếp sóng truyền hình trực tiếp từ Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. 

 Dự báo thời tiết


abc
 TIÊU ĐIỂM
 Thông báo

Từ ngày 19 tháng 3 năm 2010. Website chính thức của Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hoá được chính thức vận hành tại địa chỉ:

http://stnmt.thanhhoa.gov.vn

Mọi góp ý xin liên hệ: Văn phòng Sở TN&MT Thanh Hoá. Số 14  Hạc Thành - Phường Tân Sơn - Thành phố Thanh Hoá.

Điện thoại: 0376.256.168;

Fax: 0376.256.157

 Thư viện Video
 Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về website này?


 Số lượt truy cập
Hôm nay 4322
Hôm qua 7178
Tuần này 11500
Tháng này 112762
Tất cả 158224
Browser   (Today) Chi tiết >>
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Đào Trọng Quy - Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT