Biển đảo
KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU TỈNH THANH HÓA (12/03/2020)

KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU TỈNH THANH HÓA

Thông tin chi tiết download Tại đây

Tác giả: CHI CỤC BIỂN HẢI ĐẢO
In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Thăm và tặng quà cán bộ, chiến sỹ Đảo Mê - Nhân dịp Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2019. (28/06/19)
 Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa-Thăm và tặng quà cán bộ, chiến sỹ Đảo Mê (28/06/17)
 Thanh Hóa: Tổ chức Triển lãm ảnh Chủ quyền biển, đảo Việt Nam (05/04/13)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Đào Trọng Quy - Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT