Thông tin Đảng bộ Sở RSS 
Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa: Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 33 -NQ/TW, Nghị quyết số 35 -NQ/TW, Chỉ thị 32 – CT/TW của Bộ Chính trị và các kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XII).

Thực hiện Công văn số 1349-CV/TU ngày 05/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 33 -NQ/TW, Nghị quyết số 35 -NQ/TW, Chỉ thị 32 – CT/TW của Bộ Chính trị; các kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XII) và Kế hoạch quán triệt, triển khai, thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 


Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa: Hội nghị học tập chuyên đề năm 2019 về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngày 19/02/2019, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa đã triệu tập toàn thể Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, Tổ trưởng, tổ phó các tổ sản xuất và quần chúng ưu tú thuộc Sở tham gia Hội nghị học tập quán triệt nội dung chuyên đề năm 2019 về Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức qua hình thức tiếp sóng truyền hình trực tiếp từ Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. 


Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa: Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Ban chấp hành Trung ương Đảng

Ngày 7/8/2018, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đào Trọng Quy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; đồng chí Lưu Trọng Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở; các đồng chí UV BCH Đảng bộ Sở và toàn thể Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, quần chúng ưu tú thuộc Sở.  


Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015

Thực hiện Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, ngày 22/01/2016, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015. Đồng chí Phạm Minh Chính - Phó trưởng Ban Tuyên giao Tỉnh ủy đã dự và trực tiếp giới thiệu, quán triệt Nghị quyết Đảng bộ các cấp. Dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng có đồng chí Mai Quỳnh Nga - UV BTV, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, cùng Đoàn công tác của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Về phía Đảng bộ Sở có đồng chí Lưu Trọng Quang - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc phụ trách Sở, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, Lãnh đạo Sở và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ. 


Lễ công bố các quyết định chuyển giao tổ chức Đảng, đảng viên và các tổ chức chính trị, đoàn thể của Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thanh Hóa về trực thuộc Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường.

Căn cứ Quyết định số 3965/QĐ-UBND ngày 12/11/2013 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chuyển Trung tâm Phát triển Quỹ đất trực thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa về trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 


 Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tổng kết năm 2013.
 Tổng hợp số liệu đánh giá CL TCCSD, ĐV
 Tiêu chí đánh giá CBLDQL( 3 loai)
 Mẫu biểu hướng dẫn năm 2013
 Danh sách xếp lọai Chi bộ
 BIỂU ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG NĂM 2013
 Quyết định ban hành Quy chế đánh giá tập thể lãnh đạo, quản lý
 Quyết đinh ban hành QC đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý
 Hướng dẫn tổng kết
 Hướng dẫn kiểm điểm cán bộ, đảng viên
 Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 Khóa XI
 Thực hiện Nghị số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh
 Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XI
 Lễ kết nạp đảng viên mới ngày 26 tháng 3 năm 2013
 Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên của Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Đào Trọng Quy - Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT