Đất đai RSS 
Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa: Hội nghị triển khai, hướng dẫn xây dựng bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024; Công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

Thực hiện Kế hoạch số 155/KH-BCĐXDBDĐ ngày 08/7/2019 của Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá đất thời kỳ 2020 – 2024 về xây dựng bảng giá đất thời kỳ 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 25/7/2019 của UBND tỉnh về thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 31/7/2019, tại Khách sạn Mường Thanh, thành phố Thanh Hóa, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị triển khai, hướng dẫn xây dựng bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024; Công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019. 


Công văn số: 2323/STNMT-ĐĐBĐ Ngày 03 tháng 05 năm 2019

Đăng ký phôi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 


Quyết định số: 302/QĐ-STNMT Ngày 18 tháng 05 năm 2018

Về việc hủy Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp của Công ty TNHH Thương mại Phát Lan, khu đất tại Phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.  


Quyết định số: 213/QĐ-STNMT Ngày 10 tháng 04 năm 2018

Vê việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Công ty T.N.H.H Tân Thái Thanh,Khu đất tại thôn Chảy Kế,xã Thiết Kế,huyện Bá Thước,tỉnh Thanh Hóa. 


Cần đẩy mạnh công tác đo đạc bản đồ, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính là cơ sở quan trọng cho khâu kê khai đăng ký và cấp giấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ). Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, kết quả cấp GCNQSDĐ sau khi đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính ở một số đơn vị chưa bảo đảm kế hoạch đề ra ảnh hưởng đến công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai. 


 DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG HỢP VI PHẠM PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI
 Tình hình tổng kiểm kê đất đai trên địa bàn tỉnh
 Triển khai quy hoạch sử dụng đất lúa đến năm 2020
 Kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010
 Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị xem xét việc sử dụng đất của các doanh nghiệp đề nghị tỉnh thu hồi đất (ngày 29/3/2010)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Đào Trọng Quy - Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT