Danh sách công khai
Quyết định số: 88/QĐ-STNMT ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường. (25/02/2020)

Về việc hủy Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Công ty TNHH Đầu tư Quảng Long Thanh Hóa, khu đất tại phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Thông tin chi tiết download Tại đây

Tác giả: TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Công văn số: 53/TTPTQĐ-QLKTQĐ Ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa, Sở Tài nguyên và Môi trường. (17/02/20)
 Công văn số: 52/TTPTQĐ-QLKTQĐ Ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa, Sở Tài nguyên và Môi trường. (17/02/20)
 Công văn số: 510/STNMT-TTr Ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường. (05/02/20)
 Thông báo số: 25/TB-TTPTQĐ ngày 03/02/2020 của Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh hóa về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất (04/02/20)
 Thông báo số: 24/TB-TTPTQĐ ngày 03/02/2020 của Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh hóa về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất (04/02/20)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Đào Trọng Quy - Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT