Thông tin QH sử dụng đất
Nghị Quyết số: 43/NQ-CP Ngày 09 tháng 05 năm 2018 của Chính phủ. (07/06/2018)

Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thanh Hóa.

Thông tin chi tiết download tại đây

Tác giả: TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh Thanh Hóa (06/07/17)
 Báo cáo điều chỉnh quy hoạch phân bổ đất đai tỉnh thời kỳ 1997 -2010. (19/03/10)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Đào Trọng Quy - Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT