Công khai về biện pháp bảo đảm RSS 
Công văn số: 359/VPĐKĐĐ-ĐK&CGCN Ngày 31 tháng 07 năm 2020 của Văn phòng Đăng ký đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường.

Cung cấp danh sách chủ đầu tư đã thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai, dự án đầu tư xây dựng công trình không phải là nhà ở đã đăng ký thế chấp tại Văn phòng Đăng ký đất đai. 


Công văn số: 314/VPĐKĐĐ-ĐK&CGCN Ngày 06 tháng 07 năm 2020 của Văn phòng Đăng ký đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường.

Cung cấp danh sách chủ đầu tư đã thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai, dự án đầu tư xây dựng công trình không phải là nhà ở đã đăng ký thế chấp tại Văn phòng Đăng ký đất đai. 


Công văn số 270/VPĐKĐĐ-ĐK&CGCN Ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Văn phòng Đăng ký đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường

Cung cấp danh sách chủ đầu tư đã thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai, dự án đầu tư xây dựng công trình không phải là nhà ở đã đăng ký thế chấp tại Văn phòng Đăng ký đất đai. 


Công văn số: 194/VPĐKĐĐ-ĐK&CGCN Ngày 04 tháng 5 năm 2020 của Văn phòng Đăng ký đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường.

Cung cấp danh sách chủ đầu tư đã thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai, dự án đầu tư xây dựng công trình không phải là nhà ở đã đăng ký thế chấp tại Văn phòng Đăng ký đất đai. 


Thông báo số: 15/TB-VPĐKĐĐ Ngày 23 tháng 03 năm 2020 của Văn phòng Đăng ký đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường

Về việc hủy các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp cho Công ty TNHH Đầu tư và phát triển AURORA Việt Nam tại Khu du lịch sinh thái FLC, phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 


 Công văn số: 66/VPĐKĐĐ-ĐK&CGCN Ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Văn phòng Đăng ký đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường.
 Công văn số: 27/VPĐKĐĐ-ĐK&CGCN Ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Văn phòng Đăng ký đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường.
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Đào Trọng Quy - Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT