Công khai hủy Giấy chứng nhận
Quyết định số: 437/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 22/02/2024 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Nguyễn Đức Lanh và bà Hà Thị Hoạch, địa chỉ thửa đất: thôn Đô Trang, xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa (26/02/2024)

hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Nguyễn Đức Lanh và bà Hà Thị Hoạch, địa chỉ thửa đất: thôn Đô Trang, xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Tải Quyết định số: 437 Tại đây

Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường
In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Quyết định số: 06/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 23/02/2024 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Ông Lê Văn Kiểm và Bà Phạm Thị Cần, địa chỉ thửa đất: Xóm 7, thôn Đông Hòa, xã Hoằng Hải, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hóa (26/02/24)
 Quyết định số: 05/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 20/02/2024 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Đặng Văn Xưởng (đã chết), địa chỉ thửa đất tại Thôn Nam Thọ, xã Hoằng Cát, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa (21/02/24)
 Quyết định số: 136/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 20/02/2024 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Đặng Văn Xưởng (đã chết), địa chỉ thửa đất tại Thôn Nam Thọ, xã Hoằng Cát, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa (21/02/24)
 Quyết định số: 01/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 06/02/2024 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AD 819109, số vào sổ H 01087, cấp cho ông Lê Văn Sáu và bà Nguyễn Thị Tơ, địa chỉ thửa đất: Thôn 1, xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa (19/02/24)
 Thông báo số: 344/TB-CNVPĐKĐĐ ngày 05/2/2024 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số E 947752 đã cấp cho ông Thái Xuân Chiến, địa chỉ thửa đất: Xóm 4, xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa (19/02/24)
 Thông báo số: 346/TB-CNVPĐKĐĐ ngày 05/2/2024 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số E 947991 đã cấp cho ông Lê Khắc Hùng, địa chỉ thửa đất: Xóm 5, xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa (19/02/24)
 Thông báo số: 347/TB-CNVPĐKĐĐ ngày 05/2/2024 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số G 569783 đã cấp cho bà Lê Thị Dung, địa chỉ thửa đất: Xóm 1, xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa (19/02/24)
 Thông báo số: 348/TB-CNVPĐKĐĐ ngày 05/2/2024 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số D 0313082 đã cấp cho ông Lê Đình Bỳ, địa chỉ thửa đất: Xóm 7, xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa (19/02/24)
 Thông báo số: 328/TB-CNVPĐKĐĐ ngày 05/2/2024 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số H 983624 đã cấp cho ông Lê Đình Ran, địa chỉ thửa đất: Thôn 6, xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa (19/02/24)
 Thông báo số: 70/TB-CNVPĐKĐĐ ngày 05/2/2024 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số E 0351302 đã cấp cho Ông Phạm Đình Chớp (Phạm Đình Chớc) tại: xã Thiệu Hòa, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá (19/02/24)
 Thông báo số: 69/TB-CNVPĐKĐĐ ngày 03/2/2024 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số D 0891267 đã cấp cho Bà Đỗ Thi Hoàn tại: xã Thiệu Tân, huyện Đông Sơn (nay xã Tân Châu, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá) (16/02/24)
 Thông báo số: 68/TB-CNVPĐKĐĐ ngày 03/02/2024 hủy GCN ông Lê Huy Bình xã Thiệu Ngọc, huyện Thiệu Hoá. (05/02/24)
 Thông báo số: 67/TB-CNVPĐKĐĐ ngày 03/02/2024 hủy GCN ông nguyễn Trọng Lợi xã Tân Châu, huyện Thiệu Hoá. (05/02/24)
 Thông báo số: 66/TB-CNVPĐKĐĐ ngày 03/02/2024 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số D 0205928 đã cấp cho Ông Tô Vinh Đãm tại: xã Thiêu Vận, huyện Đông Sơn (nay xã Thiệu Vận, ̣ huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá). (05/02/24)
 Thông báo số: 65/TB-CNVPĐKĐĐ ngày 03/02/2024 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AE 912071 đã cấp cho Hộ Ông (bà): Pham Văn Kén tại: xã Thiệu Trung, huyện huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá). (05/02/24)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT