Thông tin Đảng bộ Sở
Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2011 (05/07/2011)

Thực hiện Điều lệ Đảng, Nghị quyết và Chương trình công tác của Đảng bộ Sở, ngày 30 tháng 6 năm 2011 BCH Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011.

       Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Xuân - Phó Bí thư Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh, đại diện các Ban của Đảng uỷ cùng toàn thể các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, các đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường.Lễ chào cờĐ/c Vũ Đình Xinh, UV BCH Tỉnh Đảng bộ, Bí thư Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu khai mạc Hội nghị
    


Đ/c Nguyễn Ngọc Xuân, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối phát biểu chỉ đạo Hội nghị

    
       Sau khi nghe Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, các đồng chí đảng viên đã tham gia làm rõ thêm một số nội dung của báo cáo, những việc đã làm được cũng như những hạn chế, khuyết điểm trong qúa trình thực hiện nhiệm vụ. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Xuân, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối đã biểu dương, đánh giá cao những kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường, góp phần vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội của tỉnh, thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ khối.
Kết thúc hội nghị, đồng chí Vũ Đình Xinh - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà BCH Đảng bộ, bí thư các chi bộ, trưởng các đơn vị thuộc Sở cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt đảm bảo hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2011, như sau:
1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tài nguyên và môi trường, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các qui định của pháp luật;
- Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất kiên quyết thu hồi những diện tích đất được giao không sử dụng, sử dụng không hiệu quả, không đúng mục đích; tăng cường kiểm tra hoạt động khoáng sản, việc chấp hành pháp luật BVMT của các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh, kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm;
- Hoàn thành công tác đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính và cấp GCNQSD đất theo kế hoạch UBND tỉnh giao; triển khai dự án xác định ranh giới, cắm mốc ranh giới, đo đạc, cấp giấy CNQSD đất các nông, lâm trường; dự án Điều chỉnh bổ sung bản đồ đất phục vụ công tác quản lý tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh;
- Hoàn thành lập QHSD đất giai đoạn 2011 - 2020 và KHSD đất 5 năm (2011-2015) cấp tỉnh; tập trung chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn lập QHSD đất các cấp giai đoạn 2011-2020, KHSD đất 5 năm (2011-2015); cấp huyện trên 85%, cấp xã trên 70% đơn vị hoàn thành phê duyệt;
- Trình UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách tích tụ đất đai tạo điều kiện phát triển nông nghiệp hàng hoá quy mô lớn; xây dựng Bảng giá các loại đất chi tiết trên địa bàn tỉnh năm 2012;
-. Tập trung hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, tham mưu đề xuất cơ chế chính sách thực hiện BTGPMB thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, đảm bảo bàn giao đất cho các dự án đúng tiến độ; tháo gỡ những vướng mắc trong đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu quyền sử dụng đất;
- Hoàn thành việc tổ chức thăm dò, đánh giá trữ lượng các mỏ đưa vào đấu giá năm 2011 trình UBND tỉnh phê duyệt; tiếp tục thực hiện đấu giá quyền thăm dò, khai thác khoáng sản theo kế hoạch đã được phê duyệt;
- Tiếp tục đôn đốc thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 25/8/2010 về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh; tham mưu cho UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý, khai thác, sử dụng, tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất. 
- Trình UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác BVMT; Quy định về BVMT nông thôn; Cơ chế, chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực môi trường, thu gom, xử lý và tái chế chất thải. Tăng cường kiểm tra, giám sát BVMT; tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở thuộc diện nằm trong danh sách Quyết định 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng khác có giải pháp khắc phục giải quyết dứt điểm ô nhiễm môi trường;
- Triên khai thực hiện Kế hoạch hành động về ứng phó với Biến đổi khí hậu tỉnh Thanh Hoá. Thực hiện dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường biển Thanh Hóa”.
2. Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng
- Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tổ chức cho cán bộ, đảng viên được học tập và quán triệt đầy đủ các Nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước;
- Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng các việc làm cụ thể đã đăng ký.
- Nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp uỷ, chi bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đấu tranh phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt.
- Thực hiện toàn diện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, chỉ đạo UBKT thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát đã đề ra. Chú trọng công tác kiểm tra đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trong việc tiếp nhận, thẩm định giải quyết các công việc của tổ chức và công dân; xử lý nghiêm mọi biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu gây phiền hà cho tổ chức, công dân trong thi hành công vụ và thực hiện qui định những việc đảng viên không được làm.
- Thường xuyên quan tâm chỉ đạo, tạo mọi điều kiện để các đoàn thể hoạt động, tạo sự phối hợp đồng bộ giữa các tổ chức đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ chung nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong toàn đảng bộ;
- Lãnh đạo làm tốt công tác tổ chức và cán bộ rà soát, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ chốt của các đơn vị nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên; đánh giá phân loại đảng viên; tạo nguồn phát triển đảng viên mới.
Để thực hiện đạt hiệu quả cao nhất các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên cần tập trung vận dụng linh loạt các giải pháp sau:
1. Về chuyên môn.
- Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của ngành tập trung tổ chức chỉ đạo và thực hiện; Nghiên cứu, tham mưu kịp thời cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh ban hành các chủ trương, cơ chế, chính sách nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, phục vụ kịp thời nhiệm vụ phát triển KTXH của tỉnh.
- Phân công trách nhiệm rõ ràng; nâng cao vai trò trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ cán bộ, công chức trong thi hành công vụ.
- Bám sát cơ sở, kiểm tra đôn đốc việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của ngành; giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở; đồng thời phát hiện, ngăn chặn kịp thời các vi phạm mới phát sinh.
- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, áp dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong việc giải quyết các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực chuyên môn của ngành.
2. Về xây dựng Đảng.
- Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên: Bồi dưỡng giáo dục về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quán triệt học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao trình độ hiểu biết về mọi mặt, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của người cán bộ, đảng viên. Chủ động nắm bắt, giải quyết kịp thời những vấn đề tư tưởng nảy sinh.
- Nâng cao vai trò lãnh đạo của chi bộ, nâng cao chất lượng đảng viên: Duy trì nề nếp sinh hoạt chi bộ đúng theo Điều lệ Đảng. Cải tiến nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp uỷ và chi bộ, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt.
Nâng cao chất lượng đảng viên, từng đảng viên phải luôn nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu, thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức của người cộng sản. Thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ, đảng viên,
- Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp uỷ: Tăng cường sự phối hợp giữa Đảng uỷ với lãnh đạo Sở, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể và vai trò phụ trách của cá nhân. Đổi mới phong cách, lề lối làm việc, tạo nếp làm việc theo quy chế, theo chương trình, kế hoạch, xây dựng tập thể cấp uỷ đoàn kết, thống nhất.
- Tăng cường công tác kiểm tra của Đảng: Tiến hành kiểm tra định kỳ việc chấp hành Điều lệ Đảng, thực hiện những điều  đảng viên không được làm tại các chi bộ, phát hiện uốn nắn kịp thời các biểu hiện lệch lạc. Các chi bộ phải làm tốt công tác kiểm tra đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, trong sinh hoạt tại chi bộ.
- Chăm lo lãnh đạo các tổ chức quần chúng: Thường xuyên chăm lo giáo dục quần chúng tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng, phát động các phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; qui tụ được đông đảo quần chúng tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị.
    Cũng tại Hội nghị, Đảng bộ đã long trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 02 đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ: Đồng chí Trịnh Ngọc Thăng, chi bộ Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ môi trường; đồng chí Lê Cao Vị, chi bộ Văn phòng Sở./.Đ/c Vũ Đình Xinh và đ/c Nguyễn Ngọc Xuân trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 2 đ/c Đảng viên trong Đảng bộ 

In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Lễ kết nạp đảng viên mới ngày 11 tháng 01 năm 2011 (13/01/11)
 Lễ kết nạp đảng viên mới ngày 08 tháng 01 năm 2011 (13/01/11)
 Lễ kết nạp đảng viên mới ngày 11 tháng 12 năm 2010 (12/12/10)
 Lễ kết nạp đảng viên mới ngày 10 tháng 12 năm 2010 (11/12/10)
 Lễ kết nạp đảng viên mới ngày 7 tháng 12 năm 2010 (08/12/10)
 Hướng dẫn khai lý lịch của người xin vào Đảng (16/11/10)
 Tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (12/11/10)
 Lãnh đạo thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính (24/08/10)
 Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường lần thứ XI (22/04/10)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Đào Trọng Quy - Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT