Thông tin Đảng bộ Sở
Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức học Nghị quyết Trung Ương 4 (Khóa XI) và Nghị quyết 04 của Tỉnh Ủy. (15/05/2012)

Trong 2 ngày 14 và 15-5-2012, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết 04-NQ/T.U của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu Thanh Hóa thành tỉnh tiên tiến vào năm 2020”.

   Tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết có 320 đồng chí là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tại các phòng, chi cục, trung tâm và các đơn vị thuộc Sở.
   Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Vũ Đình Xinh, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết 04-NQ/T.U của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Sở Tài nguyên và Môi trường nhận thức sự cần thiết ban hành nghị quyết; nội dung nghị quyết; mục tiêu, phương châm và giải pháp thực hiện, đồng thời cung cấp thêm các thông tin gắn với thực hiện nhiệm vụ của ngành Tài nguyên và Môi trường trong cả tỉnh.
   Tại hội nghị, Đảng uỷ Sở đã báo cáo Kế hoạch hành động, Hướng dẫn của Đảng uỷ Sở về việc triển khai tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI).
   Trên cơ sở ba vấn đề cấp bách cần tập trung giải quyết mà Nghị quyết Trung ương 4 đề ra, Hướng dẫn của BTV Tỉnh uỷ, các Ban Tỉnh uỷ và BTV Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh, Đảng uỷ Sở chỉ đạo cụ thể hoá việc tổ chức thực hiện tại và Đảng bộ và các chi bộ, gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành Tài nguyên và Môi trường.
   Đảng bộ sở lãnh đạo các chi bộ, các đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, công chức, viên chức, lao động tham gia xây dựng Đảng; phấn đấu hoàn thành việc tự phê bình và phê bình các tập thể và cá nhân trong tháng 11 năm 2012, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Lưu Trọng Quang - PBT Đảng Ủy, PGĐ Sở

In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Kế hoạch số: 62 KH /ĐU ngày 9/5/2012 của Sở Tài nguyên và Môi trường (10/05/12)
 Hướng dẫn số : 61 HD /ĐU ngày 9/5/2012 của Sở Tài Nguyên và Môi trường (10/05/12)
 Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập Ban Chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh khoá XVII (09/02/12)
 Quy trình kết nạp đảng viên và các mẫu biểu liên quan. (16/12/11)
 Quy trình buổi lễ kết nạp đảng viên (16/11/11)
 Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Tổ chức Hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết số 02-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (15/09/11)
 Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI (05/07/11)
 Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2011 (05/07/11)
 Lễ kết nạp đảng viên mới ngày 11 tháng 01 năm 2011 (13/01/11)
 Lễ kết nạp đảng viên mới ngày 08 tháng 01 năm 2011 (13/01/11)
 Lễ kết nạp đảng viên mới ngày 11 tháng 12 năm 2010 (12/12/10)
 Lễ kết nạp đảng viên mới ngày 10 tháng 12 năm 2010 (11/12/10)
 Lễ kết nạp đảng viên mới ngày 7 tháng 12 năm 2010 (08/12/10)
 Hướng dẫn khai lý lịch của người xin vào Đảng (16/11/10)
 Tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (12/11/10)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Đào Trọng Quy - Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT