Danh sách công khai
Thông báo số: 154/TB-TTDVĐG Ngày 25 tháng 05 năm 2020 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Sở Tư pháp Thanh Hóa (26/05/2020)

Thông báo đấu giá tài sản

Thông tin chi tiết download Tại đây

In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Quyết định số: 373/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. (10/03/20)
 Quyết định số: 88/QĐ-STNMT ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường. (25/02/20)
 Công văn số: 53/TTPTQĐ-QLKTQĐ Ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa, Sở Tài nguyên và Môi trường. (17/02/20)
 Công văn số: 52/TTPTQĐ-QLKTQĐ Ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa, Sở Tài nguyên và Môi trường. (17/02/20)
 Công văn số: 510/STNMT-TTr Ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường. (05/02/20)
 Thông báo số: 25/TB-TTPTQĐ ngày 03/02/2020 của Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh hóa về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất (04/02/20)
 Thông báo số: 24/TB-TTPTQĐ ngày 03/02/2020 của Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh hóa về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất (04/02/20)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Đào Trọng Quy - Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT