Tin tức & sự kiện
Công văn số: 5674/STNMT-QLĐĐ Ngày 18 tháng 08 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường. (19/08/2020)

V/v Triển khai các Văn bản hợp nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thông tin chi tiết download Tại đây

Tác giả: TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Công văn số: 5516/STNMT-VP Ngày 11 tháng 08 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường. (18/08/20)
 Thông báo số: 130/TB-UBND Ngày 07 tháng 08 năm 2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa (18/08/20)
 Công điện số: 19/CĐ-UBND Ngày 15 tthangs 8 năm 2020 Của UBND tỉnh Thanh Hóa (18/08/20)
 Nguyên Tổng Bí thư, Thượng tướng Lê Khả Phiêu - mãi mãi là niềm tự hào của quê hương Thanh Hóa Anh hùng (13/08/20)
 Công văn số: 5339/STNMT-CNTT Ngày 04 tháng 08 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường. (05/08/20)
 Công văn số: 5225/STNMT-VP Ngày 30 tháng 07 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường. (05/08/20)
 Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ  (30/07/20)
 Công văn số: 4741/STNMT-BHĐ Ngày 13 tháng 07 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường. (15/07/20)
 Quyết định số: 262/QĐ-STNMT ngày 14 tháng 07 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường. (15/07/20)
 Công văn số: 4558/STNMT-VP Ngày 06 tháng 07 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường. (08/07/20)
 Nghị Định số 63/2018/NĐ-CP Ngày 04 thánh 5 năm 2018 Của Chính phủ (06/07/20)
 Thông Tư số: 09/2018/TT - BKHĐT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (06/07/20)
 Thông Tư số: 16/2016/TT - BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (06/07/20)
 Thông Tư số: 10/2015/TT - BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (06/07/20)
 Nghị Định số 30/2015/NĐ-CP Ngày 17 thánh 3 năm 2015 Của Chính phủ (06/07/20)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Đào Trọng Quy - Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT