Mã số:
Tên TTHC:
Lĩnh vực:
Mã sốTên thủ tục hành chínhCơ quan công bố (công khai)Cơ quan thực hiện
1.004258.000.00.00.H56Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sảnUBND tỉnh Thanh HoáSở Tài nguyên và Môi trường
1.004249.000.00.00.H56Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/Thẩm định, phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trườngUBND tỉnh Thanh HoáSở Tài nguyên và Môi trường
1.004240.000.00.00.H56Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP sửa đổi bổ sung bởi khoản 1 điều 2 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP)UBND tỉnh Thanh HoáSở Tài nguyên và Môi trường
1.004148.000.00.00.H56Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trườngUBND tỉnh Thanh HoáSở Tài nguyên và Môi trường
1.004356.000.00.00.H56Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự ánUBND tỉnh Thanh HoáSở Tài nguyên và Môi trường
1.004141.000.00.00.H56Chấp thuận về môi trường đối với đề nghị điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệtUBND tỉnh Thanh HoáSở Tài nguyên và Môi trường
2.002205.000.00.00.H56Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trườngUBND tỉnh Thanh HoáSở Tài nguyên và Môi trường
1.005741.000.00.00.H56Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự ánUBND tỉnh Thanh HoáSở Tài nguyên và Môi trường
1.004200.000.00.00.H56Chấp thuận điều chỉnh về quy mô, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, danh mục ngành nghề trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao (TTHC cấp tỉnh)UBND tỉnh Thanh HoáBan quản lý khu kinh tế
1.004129.000.00.00.H56Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý nước thải phát sinh (TTHC cấp tỉnh)UBND tỉnh Thanh HoáBan quản lý khu kinh tế
12
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Đào Trọng Quy - Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT